Judaismus

Nejvýznamnější vrchní rabíni pražští a zemští rabíni moravští

01. 05. 2009 22:07

Z úcty a piety uvedu zde jména nejvýznamnějších vrchních rabínů pražských a zemských rabínů moravských, kteří po více než tři sta let šířili vzdělání a zasloužili se o to, že jsme vlastně nikdy nepoznali duševní temno.

V Praze působili:
rabbi Löw Bezalel zvaný Velký rabbi Löw, Šalomoun Efraim Lenczic do roku 1619, Jesajah Horowitz, Jomtov Lipman Heller, Šimon Spíra, Abrahám Broda, Gabriel z Krakova, Wolf Spíra, David Oppenheim, Abrahám Postelberg, Jonathan Eibenschütz, Ezechiel Landau, Eleazar Flekeles, Šalomoun Rappoport, Dr. Markus Hirsch, Dr. Nathan Ehrenfeld, Dr. Jindřich Brody, Dr. Gustav Sicher a Dr. Richard Feder.

Na Moravě působili: rabbi R. Mordechai Moses Eles, rabbi Löw Ben Bezalel, Jehuda Eulenburg, Jomtov Lipman Heller, J. Petachjab, Abrahám Jaffte, Menachem Mendl Krochmal, Gerson Aschkenasi, Jakob B. Jecheskel Charif, Jehuda Arje, Löb Krochmal, Mende Fanta, Jehuda Löb Eskeles, David Oppenheim, Baruch Eskeles, Gerson Pullitz, Samuel Horowitz, Gerson Chajes, Elieser Fanto, Mordechaj Benet, Nahum Trebitsch, Samson Raphael Hirsch, Abraham Placzek, Dr. Baruch Placzek.

Z knihy: Richard Feder - Život a odkaz (Praha 1976)
 

zpět