Kabala

סתרי אותיות

(26. 05. 2009 17:07)

Sitre otiot. Diskuze rabi Šimona o významu písmen hebrejské abecedy. סתרי אותיות פרשת בראשית מאמר י' דהוי"ה רבי שמעון פתח מי ימלל גבורות ה' ישמיע כל תהלתו וגו' [תלים קו ב]... celý článek

 

ספר הזוהר החדש

(26. 05. 2009 15:45)

Zohar chadaš. Pozdější výklady Tanachu, přidané k vydáním Zoharu. זהר חדש פרשת בראשית מאמר יהי אור ויאמר אלקים יהי אור. [בראשית א ג'] א"ר יצחק מכאן משמע דעקרן קב"ה להני נטיען ושתיל לון דכתיב יהי: רבי יהודה אומר אור שכבר היה... celý článek

 

רעיא מהימנא

(26. 05. 2009 15:43)

Raja mehemna. Výklad jednotlivých micvot. רעיא מהימנא השמטות דף רסד/ב פקודא דא לקיים פריה ורביה לקיים בן ובת בגין דאם תמן י' ואם תמן ה' בן תמן ו' בת תמן ה' ואב ואם דלית לון בן ובת גם יי' לא שריא עלייהו וכגוונא דא בעובדא דבראשית אמר פרו ורבו... celý článek

 

ספרא דצניעותא

(26. 05. 2009 15:42)

Sifra di-ceniuta. Bezesporu nejtemnější část Zoharu, shrnující v pěti kapitolách "rašej perakim" (počátky oddílů) celé tradice. ספרא דצניעותא פרק ראשון: תאנא ספרא דצניעותא ספרא דשקיל במתקלא: תאנא דעד דלא הוה מתקלא. לא הוו משגיחין אפין באפין. ומלכין קדמאין מיתו... celý článek

 

להגר א ז ל המיוסד ע פ הספר יצירה

(26. 05. 2009 15:32)

(GRA – Gaon rabi Elijahu, 1720–1797). ‏תוכן פירוש מעשה בראשית ע"ד רמז להגר"א ז"ל המיוסד ע"פ הספר יצירה: ‏בראשית. ידוע שהאדם עולם קטן והכל רמוז ‏בו. ב' של בראשית כמו עם ור"ל עם ראשית ברא הכל. והוא ראשית חכמה כמ"ש כולם בחכמה עשית: ‏אלהים... celý článek

 

פירוש מעשה בראשית ע ד רמז

(26. 05. 2009 15:09)

Výklad Maase Berešit na základě Sefer jeciry od rabi Elijahu z Vilna ‏תוכן פירוש מעשה בראשית ע"ד רמז להגר"א ז"ל המיוסד ע"פ הספר יצירה: ‏בראשית. ידוע שהאדם עולם קטן והכל רמוז ‏בו. ב' של בראשית כמו עם ור"ל עם ראשית ברא הכל. והוא ראשית חכמה כמ"ש כולם בחכמה עשית: ‏אלהים... celý článek

 

פרוש הרמ ק לספר היצירה

(26. 05. 2009 15:08)

Výklad Sefer jecira od rabi Moše Kordovera (Ramak, 1522-1570). פירוש הרמ"ק לספר יצירה פרק ראשון בשם השם שער ארבעה עשר: יהיה בביאור ספר יצירה להיות ענינו בפירוש הספירות ואותיות שבהם נבראו שמים וארץ וימים וכל אשר בם... celý článek

 

הר י דמן עכו לספר היצירה

(26. 05. 2009 15:06)

Výklad Sefer jecira od rabi Jicchaka z Aka (1250–1340), který byl žákem Rambana, a bývá řazen mezi kabalisty extatické školy. פירוש הר"י דמן עכו לספר יצירה פרק ראשון: והרב הידוע דמן עכו כתב בפירוש ספר יצירה וז"ל, בשלשים ושתים וכו' - הבי"ת בלשון הקדש תשמש בשלשה דברים, או שיורה על הדבר אשר בשבילו נעשה זה התכלית, או הדבר אשר.. celý článek

 

פרוש הרמב ן לספר היצירה

(26. 05. 2009 15:04)

Výklad Sefer jecira od rabi Moše Ben Nachmana (aka Nachmanides, Ramban, 1194–1270). Učenec a kabalista původem z Gerony ve Španělsku. Autor jednoho z prvních a nejdůležitějších mystických komentářů Tóry. Na sklonku svého života se přestěhoval do Svaté země a posílil židovskou komunitu v Jeruzalémě. Je pohřben v Akku. פירוש הרמב"ן לספר יצירה (א) בל"ב נתיבות וכו' - הן עשר ספירות וכ"ב אותיות... celý článek

 

הר י סגי נהור לספר יצירה

(26. 05. 2009 15:02)

Výklad Sefer jecira od rabi Izáka Slepého (Jicchak Sagi-Nehor – 1160–1235), syna Raavada z Posquières. פירוש ר"י סגי נהור לספר יצירה פרק ראשון: בל"ב נתיבות חכמה - הבי"ת היא רמז החכמה וההשכל. ונרמז בה כל מה שהשגת המחשבה משגת עד אין סוף, וכל שכן מה שנכלל בעצמה... celý článek

 

פירוש הראב ד לספר יצירה

(26. 05. 2009 14:47)

Výklad Sefer jecira od rabiho Abrahama ben Davida z Posquières (Raavad, 1125–1198). פירוש הראב"ד לספר יצירה הקדמה בשלשים ושתים נתיבות. ב' בשלשים כמו ב' של בראשית, ופירושו ע"י ראשית חכמה יראת ה' נאצלו כחות המציאות, והם שלשים ושנים כחות הנקראים בשם אלהים... celý článek

 

ספר יצירה

(26. 05. 2009 14:46)

ספר יצירה פרק א (א) בשלשים ושתים נתיבות פליאות חכמה חקק י"ה יהו"ה צבאות את עולמו בשלשה ספרים בספר ספר וספור (נוסח אחר - אלהי ישראל אלהים חיים ומלך עולם אל רחום וחנון שוכן עד וקדוש שמו): (ב) עשר ספירות בלי מה במספר עשר אצבעות חמש כנגד חמש וברית יחוד מכוונת באמצע במלת לשון ובמלת.. celý článek

 

ספר יצירה

(26. 05. 2009 14:41)

Sefer jecira. Základní dílo kabaly připisované patriarchovi Abrahamovi. ספר יצירה פרק א (א) בשלשים ושתים נתיבות פליאות חכמה חקק י"ה יהו"ה צבאות את עולמו בשלשה ספרים בספר ספר וספור (נוסח אחר - אלהי ישראל אלהים חיים ומלך עולם אל רחום וחנון שוכן עד וקדוש שמו): (ב) עשר ספירות בלי מה במספר עשר אצבעות חמש כנגד.. celý článek

 

Modlitba před výukou kabaly od našeho učitele Ariho blahé paměti

(26. 05. 2009 14:38)

Vládče světů a Pane pánů, milosrdný a lítostivý Otče, vzdáváme Ti chválu Hospodine, Bože náš a Bože našich otců, poklonou, sehnutím a ukloněním, že jsi nás přivedl ke Své Tóře, abychom pro Tebe vykonávali svatou službu, a že jsi nám dal díl v tajemstvích Tvé svaté a čisté Tóry... celý článek

 

Kabala, mystika Židů

(26. 05. 2009 14:12)

Židovská tradice zapovídá zaobírání se kabalou každému, kdo není starší čtyřiceti let a není zakotven ve víře a společenství lidu, z něhož kabala vyrůstá. Přirozená touha člověka po věcech, které ho přesahují, však od nepaměti mnohé vedla a i dnes vede k nerespektování tohoto zkušenostmi ověřeného... celý článek

 

<<  <  5 / 6  >  >>