Kabala

Z ev ben Shimon Halevi - Strom života

(01. 07. 2009 11:01)

Strom a Člověk Říká se, že Strom je podkladem každého celistvého bytí nebo organizace. Jaký má potom vztah k Člověku? Je nanejvýš důležité, aby se poznatky přímo ověřovaly zkušeností, jinak se stávají pouhým učením. Staré rytiny kladou postavu muže se vztyčenými pažemi na Strom života se sloupem pasivity po pravé ruce. Tímto se odlišuje mikrokosmos od makrokosmu, v jehož Stromě Sefiroty následují zleva doprava... celý článek

 
Kabala

Kabala

(27. 06. 2009 18:43)

Kabala - někteří ji chápou jako druh židovské mystiky, jiní zase jako tajné židovské učení v rámci esoterního judaismu či jako židovský proud plně akceptovatelný ve skupinách zabývajících se okultismem a magií. Pojem Slovo kabala je odvozeno od hebrejského kábal - „obdržet něco" či kibbel - „ústně něco sdělit", „obdržet ústní sdělení" a překládá se jako „tradice" či „přijetí"... celý článek

 
Zohar - originál ke stažení

Zohar - originál ke stažení

(26. 06. 2009 20:24)

Kompletní Sefer haZohar v originále. 20 souborů formátu pdf, celkem 790 MB. Zohar 1 Zohar 2 Zohar 3 Zohar 4 .. celý článek

 

Alef

(18. 06. 2009 08:18)

א V pořadí prvním znakem alefbetu je Alef. Jako souhláska nemá v latince žádný ekvivalent, je jen jakýmsi věšákem na „zpívané" samohlásky. Je trochu smůla, že hned první znak s sebou nese takové komplikace. Ale obraťme se znovu na tradici i na to, co už víme o trojí „kvalitě" každé skutečnosti. Tj. sefer, sofer a sippur... celý článek

 

Rabi Jicchak z Aka

(29. 05. 2009 15:29)

Současník Abulafii a Gikatalii rabi Jicchak z Aka je třetím velkým kabalistou té doby, který se zabýval meditací. Jakkoli nikde nepopisuje své vlastní metody, pojednává o mnoha důležitých principech meditace a jeho spisy měly na pozdější kabalisty silný vliv. Těšil se pověsti znamenitého odborníka v umění cerufu, v němž prý dokonce předčil i Abulafiu a Gikataliu... celý článek

 
Chajim Vital

Chajim Vital

(29. 05. 2009 13:39)

Rabi Chajim Vital byl Ariho žákem, a proto by bylo na místě pojednat nejprve o Arim. Byl však těsněji spjat se staršími kabalistickými školami, zatímco Ari na základě Zoharu vyznačil úplně novou cestu. Proto o Žáku pojednáme dříve než o učiteli. Chajim Vital po sobě zanechal fenomenální dílo. Nebýt jeho, znali bychom z Ariho učení jen velmi málo nebo vůbec nic. Třebaže na něj měl Ari velký vliv, byl jeho žákem jen velmi krátkou dobu - necelé dva roky... celý článek

 
Nachman z Braclavi

Nachman z Braclavi

(29. 05. 2009 08:24)

Meditace se tradičně označuje pojmem hitbodedut, jenž doslova znamená mentální odloučení od sebe sama. Ačkoli je tento pojem znám odedávna, nejčastěji bývá spojován se jménem rabi Nachmana z Braclavi (1772-1810). Zatímco ostatní kabalisté se o hitbodedut zmiňují jen příležitostně, rabi Nachman nám zanechal rozsáhlé literární dílo. Metoda, jíž učil, by se v tradiční terminologii nazývala vnitřně řízenou meditací... celý článek

 
Rabi Moše Cordovero

Rabi Moše Cordovero

(28. 05. 2009 16:55)

Jedním z nejvýznačnějších teoretických kabalistů a systematiků kabalistické filozofie byl rabi Moše Cordovero (1522-1570) ze Safedu. Byl prvním kabalistou, jemuž se dostalo pocty být nazýván iniciálami svého jména, a dokonce i v dnešní době ho zasvěcenci nazývají Ramak. Do doby Ramakovy bylo připojení určitého členu „ha" k iniciálám jména výsadou pouze těch největších talmudických mistrů... celý článek

 
Josef Cajach

Josef Cajach

(28. 05. 2009 16:15)

Jedním z nejzáhadnějších kabalistů 16. století a zároveň přední rabínskou autoritou byl rabi Josef Cajach (1505-1573). Vedle četných mystických spisů se v rukopisné podobě dochovala rozsáhlá sbírka jeho respons. Je známo, že si dopisoval s význačnými rabínskými vůdci, a mnohé z jeho odpovědí cituje rabi Josef Karo ve spise Avkat Rochel. Rabi Josef Cajach se narodil v Jeruzalémě a zastával úřad vrchního rabína v Damašku... celý článek

 
Baal Šem Tov - Bešt

Baal Šem Tov - Bešt

(28. 05. 2009 12:56)

Dosud žádné mystické hnutí si nepodmanilo lidovou představivost tak jako chasidismus. V době svého největšího rozkvětu mělo toto hnutí miliony stoupenců. O chasidismu bylo napsáno mnohé, jeho meditační aspekty však bývají opomíjeny, mezi jiným proto, že nejsou zjevné při prvním pohledu, bez důkladné znalosti nauky ranějších kabalistických škol... celý článek

 

Sefer ha-Bahir ספר הבהיר

(27. 05. 2009 14:20)

Spojení východních židovských (z Babylónie, nebo Sýrie) a gnostických myšlenek představuje další důležitá kniha Séfer Ha-Bahír “Kniha jasu”. G. Scholem (největší badatel židovského mysticismu - viz základní a nejdůležitější dílo: G. Scholem, The Major Trends in Jewish Mysticism, New York 1974.) ji datuje do období mezi roky 1150 –1200. Důležitou roli i zde hraje číselná hodnota hebr. písmen: ..... celý článek

 

ספר התמונה

(27. 05. 2009 11:26)

Sefer ha-temuna. Anonymní dílo, napsané přibližně z roku 1270 a připisované rabi Jišmaelovi Veleknězi. Přináší tři výklady forem hebrejské abecedy, které představují Boží manifestaci ve stvoření a zabývá se teorií o šemitách, kosmických cyklech... celý článek

 

Sefer haBahir ספר הבהיר

(27. 05. 2009 11:24)

Sefer ha-bahir. Práce neznámého autora z jižní Francie konce 12. století, připisovaná rabimu Nechunjovi ben ha-Kana. Nejstarší dílo kabaly. רבי נחוניא בן הקנה ז"ל ספר הבהיר ספר הבהיר - המיוחס לרבי נחוניא בן הקנה ז"ל א... celý článek

 

פרקי היכלות רבתי

(27. 05. 2009 09:01)

Hechalot rabati. Nejvyhlášenější dílo kabaly merkava. Cesta rabiho Jišmaela nebeskými paláci. פרקי היכלות רבתי פרק א אות א א אמר ר' ישמעאל מה הפרש שירות שהיה אומר מי שבקש להסתכל בצפיית המרכבה לירד בשלום ולעלות בשלום: פרק א אות ב ב גדולה מכולם להכנס ולהכניסו ולהביאו לחדרי היכל הרקיע להעמידו לפני כסא.. celý článek

 

ספר הרזים

(27. 05. 2009 09:01)

Sefer ha-razim. Text z talmudických dob pod silným vlivem helénismu. Užívá magické praktiky blízké tradiční západní magii. Prozatím nabízím jen část: ספר הרזים זה ספר מספרי הרזים שנתן לנוח בן למך בן מתושלח בן חנוך בן ירד בן מהללאל בן קינן בן אנוש בן שת בן אדם, מפי רזיאל המלאן בשנת ביאתו לתבה לפני כניסתו... celý článek

 

<<  <  3 / 6  >  >>