Kabala

Ajin

(20. 09. 2009 20:03)

ע Zvuk slova Ajin je do jisté míry podobný Zajin.. A nejen to. O Zajin jsme si už stačili říci, že znázorňuje kromě zbraně a "sedmičky" b-žího odpočinutí také obraz "reálného" pohledu na naši cestu životem /ode zdi ke zdi/ tedy od bodu A k bodu B, podvojnost, dualitu. Ajin jako by bylo Zajin bez Zet. Bez onoho zraňujícího ostří zbraně, jíž Zajin ve své podstatě je... celý článek

 

Samek

(19. 09. 2009 19:48)

ס Vodní had. Šedesátka čili velká šestka. Anebo cesta (WAW), která se točí pořád dokola... Vzpomeňme si, kdo vlákal člověka z věčnosti do času? Had. Had je nejen Pokušitel a zároveň „náš" čas, respektive náš strach z času. Ostatně ten druhý symbol pochopíme, myslím, docela snadno. Jak často se stresujeme tím, že nemáme dost času. Na sebe, na vlastní děti, na vlastní koníčky, natož na B-ha a na studium... celý článek

 

Nun

(17. 09. 2009 16:43)

נ - ן Jsme do jisté míry zajatci času. Svého vlastního i toho neexistujícího věčného času. Stali jsme se zajatci proudu, zajatci Mem aniž bychom si dost silně uvědomovali, že ho můžeme ovládnout. Protože ve vodách praoceánu plavával i velryb Leviathan, podivné bájné stvoření podobné obrovité hado-rybě... celý článek

 

Mem

(12. 09. 2009 12:48)

מ - ם Nešťatná třináctka" připadá v alefbetu času. To je totiž symbolický význam třináctého znaku -- znaku Mem s číselnou hodnotou čtyřicet. Doslova znamená Mem vodu, která přece plyne podobně jako čas, smývá rány podobně jako čas a je svým způsobem věčná stejně jako čas, která koluje v určitém cyklu stejně jako čas a jediné moře, ve kterém se lze spolehlivě utopit, je právě moře času... celý článek

 

Lamed

(12. 09. 2009 12:37)

ל Dvanáctým znakem Alefbetu ovšem s číselnou hodnotou třicet (!) je Lamed. Ve svém původním, "dolním" významu znamená bodlo na pohánění dobytka.. Původnímu tvaru tohoto pro nás možná již trochu archaického nástroje (protože Evropa přestala dobytčatům sloužit už dávno předávno tomu a dnes si jednoduše pohodlně vystačí pouze s bičem) se tvar pro znak Lamed podobá celkem věrně. Jednalo se totiž o jakousi zmenšenou píku... celý článek

 

Kaf

(12. 09. 2009 11:28)

כ - ך Je-li Alef ve svém původním významu hlavou býčka (přeneseně pak Absolutním B-hem) je na této pomyslné "vyšší" úrovni i Jud, po všem, co jsme si o něm řekli, také počátkem čehosi, co se rodí z lůna TET. Ve světě symbolů je to ruka -- do pěstičky sevřená ruka novorozeněte... celý článek

 

Jud

(28. 07. 2009 14:49)

י Sefer Jecira vysvětluje, že veškeré skutečnosti povstaly z B-ha, jeho slovem. A všechny se promítají ve vzájemných vazbách mezi třemi, sedmi, dvanácti, deseti - zkrátka dvaatřiceti. Nebo také, že v každé skutečnosti lze vidět jen jinou "kvalitu" B-ha. B-h sám (tak jak ho můžeme pochopit tady) je kapičkou duchovního semene - Jud י. A Jeho přirozeností je konání, tvůrčí akt - He ה... celý článek

 

Tet

(28. 07. 2009 14:11)

ט Jak jsme si ukázali už v případě Chet, biblický chaos není nic negativního. Je to spíš jakási „plodová voda" obsahují puzení a vůli k životu. Hebrejsky koach le-chajjim. Pro větší názornost by nám mohla posloužit představa bazénu, v němž jsou implicitně přítomny všechny skutečnosti, které mají být v průběhu věků a vesmírů „reálně" stvořeny. (Tedy mimochodem i zárodky všech „duší"!).... celý článek

 

Chet

(28. 07. 2009 12:06)

ח Z obou druhů světla /or jašar spolu s or chozer/ tj. ze znaků Vav a Zajin se skládá další osmý znak alefbetu, znak Chet. Tradice mu říká znamení života... celý článek

 

Zajin

(28. 07. 2009 11:55)

ז Sedmým znakem je tedy Zajin. Znak velice podobný Vav. Liší se od sebe vlastně jen maličkostí. Zatímco „nožička" Vav je rovná jako přímka, nožička Zajin je zvlněná. ו — rovná „cesta" VAV ז — cesta ZAJIN se „vlní" Nejinak je tomu i v životě. Kdepak přímé cesty! Ty vedou i v českých příslovích leda „do pekel"... celý článek

 

Vav

(28. 07. 2009 11:48)

ו Znamení člověka - již jsme se o něm letmo zmínili v souvislosti s Gimel. Vav byl ten „velký, vzpřímený Jud", ochránce slabších na tomto světě, bytost, od které se očekává, že se stane hospodářem na této planetě. Symbolika Vavu mj. vypovídá také o cestě člověka, tedy o jeho „údělu" nebo lépe řečeno „naplnění". Nemá smysl jít jen po lince _________ו__________ dolního břevna... celý článek

 

He

(10. 07. 2009 09:35)

ה He vyslovujeme jako H , má hodnotu pěti a symbolizuje v základním významu „bytí", dále okno (směřující ven z chaosu a uzavřenosti - viz i samotný tvar znaku *hej) To za předpokladu, že vyjdeme z představy o „naivistické kresbě domu". Tehdy otevření, vzniklé nedotažením druhé vertikály (ta přibyla k původnímu Dalet), jakési okno skutečně připomíná... celý článek

 

Dalet

(10. 07. 2009 09:10)

ד Dalet vyslovujeme jako D a symbolicky Dalet znamená dveře. V přeneseném významu plnost materiálního (nezduchovnělého) světa. Tvor Gimel, který příchází do „domu" tohoto světa, do světa Berešit reprezentovaného znakem Bet, má nyní možnost otevřít dveře (Dalet) k poznání onoho domu. I to je nám podvědomě jasné. Číselná hodnota Dalet je čtyři... celý článek

 

Gimel

(10. 07. 2009 09:00)

ג Třetím v pořadí je Gimel. Vyslovujeme je jako G. Jeho číselná hodnota je tři a prvoplánový význam -- velbloud. (Anglistům a kuřákům se možná ihned vybaví velbloud na Camelkách -- gimelkách/?/) V přeneseném významu pak bytost, stvoření jako takové. Přesmyčkou slůvka „gimel" dospějeme ke slovu „gilem" potažmo „golem". A i Golem vypovídá o tomtéž. Šlo o bytost vícemeně bezduchou. „Gimelem" je vlastně veškeré stvoření... celý článek

 

Bet

(10. 07. 2009 08:33)

ב Bet je v pořadí druhým znakem Alefbetu. Vyslovujeme ho jako B nebo V. (Vzpomeňme si například na azbuku, která si také brala „vzor" ve starších abecedách: a, b, v, g, d, ě... Alef, Bet (Vet), Gimel, Dalet, He.....). Jeho číselná hodnota je dvě. Význam -- v prvním plánu dům, v přeneseném slova smyslu podstata, smysl, naplnění. Tímto znakem začíná biblická zpráva, neboli H-spodinův dopis jednomu každému z nás... celý článek

 

<<  <  2 / 6  >  >>