Dodatky

Na počátku bylo světlo

27. 06. 2009 19:06

O významu světla pro pochopení tóry v židovském náboženském myšlení. První kapitola z knihy "Malá zamyšlení - Několik pohledů židovské filosofie a poesie".

Člověk dnešní doby si klade mnohé otázky. Vše začalo existencialismem, který takřka převrátil dosavadní pohled na svět. Do doby první a druhé světové války, kdy na bojištích a v koncentrácích zahynuly desítky miliónů lidí, se zdálo vše jasné. Ale najednou proti sobě válčily státy, národy i celé kontinenty. Do válečných konfliktů byl zatažen zvláště kontinent evropský. Úzkost z lidského utrpení se ještě umocnila s nástupem světového terorismu po útoku na Spojené státy. Světový terorismus znamená precedens v lidských dějinách. To, co se doposud zdálo jenom zlým snem, je skutečností - ve jménu světového terorismu jsou na celém světě zabíjeni lidé bez rozdílu věku, pohlaví nebo národnosti. K tomu jsou mnohé další hrozby, které visí jako Damoklův meč nad dnešním lidstvem. Ať se jedná o ptačí chřipku, přelidnění, globální oteplování nebo další, náš svět je v krizi.

Je ještě cesta z této krize? Tak se ptají filosofové dnešní doby. Odpovědi na tuto otázku budu v této knize čerpat hlavně z hebrejské bible, filosofie a poesie, protože básníci mohou být jakýmisi proroky moderní doby.

Je vůbec ještě možné po hrůzách koncentráků a obrovského lidského utrpení věřit v Boha? Domnívám se, že ano. Zajímavý pohled podává židovská mystika, kabala. Izák Luria(3), jeden z hlavních představitelů kabaly, mluví o cimcum, stažení se Boha ze světa. Při stvoření světa se z něj Bůh stáhl, aby tak udělal místo nám - lidem. Trpí-li lidé a svět, trpí s nimi i Bůh, zatímco dobrými skutky činíme tikun ha olam - nápravu světa.

Filosofie existencialismu se rozchází s tradičním pohledem na svět, jak ho nastínil Hegel. Příkladem může být ruský židovský myslitel Lev Šestov: ,,Pouze Kniha knih je v této věci výjimkou. V ní se vypravuje o pravém opaku toho, než co lidé zahlédli zrakem svého rozumu. Vše bylo stvořeno Stvořitelem, čteme na samém začátku knihy Genesis; všechno má svůj počátek. To však nejen že není považováno za podmínku neúplnosti, nedostatečnosti, nemravnosti a hříšnosti bytí, ale naopak v tom je základ všeho, co může být ve vesmíru dobrého. Jinými slovy, tvůrčí akt Boží je pramenem, a to jediným pramenem všeho dobrého. Navečer každého dne stvoření si Hospodin prohlédl, co stvořil, a prohlásil, že je to dobré, a poslední den, když přehlédl všechny své výtvory, seznal Bůh, že vše jest velmi dobré. Jak svět, tak lidé (kterým Bůh požehnal) jsou dílem Stvořitele, a právě proto, že je stvořil On, byli lidé dokonalí a neměli žádné nedostatky: ve světě stvořeném Bohem zlo neexistovalo, nebyl ani hřích, ze kterého zlo vzešlo. Zlo a hřích přišly později."

Pokračování článku zde: Theofil Revue

Autor: Lukáš Drexler, 7.8. 2008, zdroj: Theofil

 

zpět