Dodatky

Skupiny hrající klezmer či jinou židovskou hudbu

Skupiny hrající klezmer či jinou židovskou hudbu

(29. 10. 2009 16:51)

Adash (pěvecký sbor, hebrejské a jidiš písně) http://adash.osu.cz vznik 1999 1,2,3,4,5 CD kontakt: Doc. ThDr. Tomas Novotný tel.: 777 220 904 novotny@osu.cz א Činna (šansony, jazz jidiš písně) http://www.cinna.cz/ kontakt: Petr Soudek, 777830153, k... celý článek

 

Instalace hebrejského fontu do PC

(01. 08. 2009 11:07)

Instalace hebrejštiny v operačních systémech Windows XP nebo Windows 2003 Tento dokument krok za krokem popisuje jak ve Windows XP/2003 nainstalovat podporu psaní v hebrejštině pomoci unicode fontů, což v praxi znamená, že takto psaný dokument by měl být čitelný všude tam, kde fonty unicode nainstalovány jsou... celý článek

 
Poselství Martina Bubera dnešku

Poselství Martina Bubera dnešku

(29. 07. 2009 21:21)

1. Život Martina Bubera Martin Buber představoval jednu z velkých postav židovské historie, o kterých se dá říci, že svoje učení netvořili, protože učení si vytvářelo je, a oni sami se svým učením stávali a byli. Proto je k jeho pochopení důležité přiblížit si ústřední okamžiky z filosofova života a duchovní proudy, které ho ovlivnily, a v nichž ho lze zařadit. I. Dětství Martin Mordochai Buber se narodil 8... celý článek

 

Na plovárně s Janem Hellerem

(29. 07. 2009 08:45)

V neděli 26. 7. 2009 byl hostem Marka Ebena v pořadu Na plovárně profesor Jan Heller, vyučující na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Tento významný český biblista se celý život zabývá Starým zákonem, zejména První knihou Mojžíšovou... celý článek

 

Židovské anekdoty

(24. 07. 2009 15:08)

Kabalistický Říká jedna kabalistka druhé: "Už jsi viděla manžela při studiu kabaly?" "Jo, viděla..." "A co dělal?" "Stál ve dveřích a blbě čuměl...." Rabín a kněz Rabín a kněz se srazí v autech. Obě vozidla jsou rozmlácená na maděru, ale oba klerikové vyvázli nezranění. Když se vyhrabou z trosek, rabín si všimne knězova roucha a hned povídá: "Koukám, že jste kněz. Já jsem rabín... celý článek

 

Malá kniha židovské moudrosti

(01. 07. 2009 11:10)

Židé sbírali a zaznamenávali přísloví a úvahy svých učitelů, učenců a filosofů téměř 3000 let. Najdeme je v Bibli i v Talmudu – skutečných knihovnách (existují dva Talmudy) komentářů k náboženství, zákonodárství, filosofii a etice, jež byly sestavovány 1200 let. Cituji zde z různých knih Bible a Talmudu stejně jako ze spisů rabínů (Hilel, rabi Moše ben Majmon, ben Sirach), kteří jsou mezi Židy proslulí... celý článek

 

Na počátku bylo světlo

(27. 06. 2009 19:06)

O významu světla pro pochopení tóry v židovském náboženském myšlení. První kapitola z knihy "Malá zamyšlení - Několik pohledů židovské filosofie a poesie". Člověk dnešní doby si klade mnohé otázky. Vše začalo existencialismem, který takřka převrátil dosavadní pohled na svět. Do doby první a druhé světové války, kdy na bojištích a v koncentrácích zahynuly desítky miliónů lidí, se zdálo vše jasné... celý článek

 
Martin Buber: Život chasidů

Martin Buber: Život chasidů

(27. 06. 2009 19:01)

Záměrem tohoto pojednání je podat stručné seznámení s osobou Martina Bubera, s hnutím chasidismu, se vztahem M. Bubera k chasidismu a s Buberovou prezentací chasidismu v knize "Život chasidů". Záměrem tohoto pojednání je podat stručné seznámení s osobou Martina Bubera, s hnutím chasidismu, se vztahem M. Bubera k chasidismu a s Buberovou prezentací chasidismu v knize Život chasidů... celý článek

 

Modlitba v židovství

(14. 05. 2009 13:47)

Modlitba v židovství Vrchní rabín Dr. Gustav Sicher (1880 - 1960) "Modlitba - toť služba srdce" (Talmud taanit 2) Blížíme se k bráně židovského Nového roku. Touto branou proudí věřící do sváteční doby, která vrcholí vé dni smíření. Co vábí i ty, kteří po celý rok stoji daleko od synagogy... celý článek

 
Židovští spisovatelé

Židovští spisovatelé

(21. 04. 2009 21:19)

.. celý článek

 
Dreyfusova aféra

Dreyfusova aféra

(17. 04. 2009 23:23)

Dreyfusova aféra byl politický skandál, který koncem 19. století hluboce polarizoval a destabilizoval francouzskou Třetí republiku. Hlavní postavou této aféry byl židovský důstojník francouzského generálního štábu Alfred Dreyfus, který byl v roce 1894, na základě zfalšovaných důkazů, obviněný vojenským soudem ze špionáže pro Německé císařství... celý článek

 
Hilsneriáda v Polné

Hilsneriáda v Polné

(17. 04. 2009 23:08)

V Polné se nachází jedno z největších a nejlépe zachovalých židovských ghett na našem území. Zprávy o židovském obyvatelstvu se objevují již v roce 1415. V roce 1682 si početná židovská komunita postavila synagogu (dnešní muzeum). V průběhu 19. století se však mnoho Židů odstěhovalo. Město poznamenala tzv. hilsneriáda, vedle francouzského Dreyfussova případu nejznámější justiční omyl v Evropě... celý článek