Jmenný slovník R S T

THOVT

(15. 10. 2010 20:45)

Thovt byl bůh moudrosti a učenosti nebo také písma a řeči. Thovt, někdy označován jako Thot (z řečtiny), byl také bohem lékařství i kouzelnictví ztělesněný v podobě ibise nebo paviána. Můžeme se také setkat s vyobrazením muže s ibisí i paviání hlavou, někdy s královskou korunou a srpem měsíce. Podle některých staroegyptských legend byl prvním vládcem na světě a opravňoval mrtvé ke vstupu do podsvětí... celý článek

 

TRISMOSINUS, SALOMON (vl. jm. Pfeifer; žil na přelomu 15. a 16. stol.)

(15. 10. 2010 18:47)

Německý alchymista, učitel Pa-racelsův, autor spisu Splendor solis (1589; čes. Splen-dor solis aneb sluneční záře: sedm traktátu o Kamenu mudrců, 1994). Zdroj: Nakonečný M... celý článek

 

TRITHEMIUS (Johannes von Heidenberg, opat z Triťheimu; 1462-1516)

(15. 10. 2010 18:46)

Největší středověký znalec hermetických nauk a zejména magie, opat z kláštera Sponheim u Kreuznachu, benediktinský mnich, žák Alberta Velikého a učitel Agrippy z Nettesheimu (v.). Řada jeho vzácných rukopisů nebyla dosud vůbec publikována. Z jeho děl je nejznámější Steganographia (1505), De septem sekundeis (1567; nové vyd.: Traité des causes se-condes, 1974). Napsal též řadu historických a teologických pojednání. Zdroj: Nakonečný M... celý článek

 

TREVISANUS, BERNARDUS (hrabě Bernhardt de Treviso; 1406-1490)

(15. 10. 2010 18:46)

Hledaje tajemství kamene mudrců, procestoval tento italský aristokrat celou Evropu, Palestinu, Persii, Egypt a severní Afriku, ale nalezl je až na ostrově Rhodos. Napsal Peri chemeias, opus his-toricum et dogmaticum (1576, něm. Von der Hermetischen Philosophie, 1574, 1586). Zdroj: Nakonečný M... celý článek

 

TRÄNKER, HEINRICH (1886-1956)

(15. 10. 2010 18:46)

Německý okultista, vystupující také jako Recnartus (což bylo jeho lóžové jméno). Berlínský antikvář a okultistický aktivista založil 1921 Pansofickou lóži, napsal několik spisků a byl vůdcem německého neorosekruciánského hnutí, které se koncentrovalo kolem mnichovské lóže Panso-phia, jiný proud pak měl své centrum v Lipsku (H. Vollrath).Zdroj: Nakonečný M... celý článek

 

TAXIL, LEO (Gabriel Antoine Jogand-Pagés; 1854 až 1907)

(15. 10. 2010 18:45)

Hlavní aktér tzv. „Taxilova švindlu" byl francouzským žurnalistou, který se vydával za bývalého svobodného zednáře, kajícně se vrátivšího do lůna katolické církve. Pod jménem Bataille vydal jeho společník Hacker knihu Le diable au XIX. siěcle (1892) a on sám další spisy, v nichž „odhaloval" satanistické základy svobodného zednářství... celý článek

 

TASSO, TORQUATO (1544-1599)

(15. 10. 2010 18:14)

Torquato Tasso, italský básník, se narodil ve šlechtické rodině v Sorrentu poblíž Neapole 11. března 1544. Jeho otcem byl Bernardo Tasso, rovněž básník, který napsal podle španělského vzoru romantický epos Amadis se Gaula. Mladý Tasso studoval práva v Bologni a v Padově a již v té době se pokoušel o epos s rytířským příběhem lásky Rinaldo (1562), v duchu Aristotelovy Poetiky soustředěný na jednoho hrdinu... celý článek

 

SMÍCHOVSKÝ, JIŘÍ ARVÉD

(15. 10. 2010 18:13)

Jednou z nejvíce rozporuplných osobností českého hermetismu byl Jiří Arvéd Smíchovský. Jezuita, údajný zednář, černý mág, konfident nacistické tajné služby, konfident komunistické statní bezpečnosti. Člověk nadmíru vzdělaný, milovník knih... ,,Pocházím z rodiny národnostně smíšené. Otec byl německého původu, s německým školním vzděláním, matka jest Češkou. Za prvního sčítání lidu v roce 1921 jsem přiznal národnost německou... celý článek

 

SOKRATES (469-399 př.n.l)

(15. 10. 2010 18:12)

Sókratés (4. června 469 v Athénách – 399 př. n. l. v Athénách), řecky Σωκράτης, bez diakritiky Sokrates, byl athénský filosof, učitel Platónův. Je považován za jednu z nejvýznamnějších postav evropské filosofie, neboť na rozdíl od svých předchůdců předsókratiků, kteří pátrali po původu a příčinách světa, Sókratův zájem se soustředil na záležitosti člověka a společnosti; jak praví Cicero, „snesl filosofii z nebe na zem“... celý článek

 

SWEDENBORG, EMMANUEL (1688-1772)

(15. 10. 2010 18:11)

Švédský přírodovědec, teolog a vizionář, který byl přesvědčen, že komunikuje s duchy řady slavných osob a s anděly. Nacházeje se v Londýně, měl vizi velkého požáru ve Stockholmu, který v té době skutečně toto město zachvátil, přičemž jakákoli zpráva o tom došlá do Londýna byla v té době nemožná. Nicméně I. Kant o něm napsal kritický spis Sny duchovidcovy vyloženy prostředkem snů metafysiky (čes. b. 1.)... celý článek

 

SV. TEREZIE OD JEŽÍŠE (Teresa de Jesus, vi. jm. Teresa de Cepeda y Ahumada, také Tereza z Avily; 1515 až 1582)

(15. 10. 2010 18:10)

Španělská mystická, jedna z největších postav katolické mystiky, karmelitánka z Avily, autorka spisů Hrad v nitru, Kniha o vlastním životě, Výlevy duše k Bohu, Pomysly o lásce Boží a dalších (její spisy vycházejí nyní znovu v čes. překl.). Berniniho socha sv. Terezie s charakteristickým extatickým výrazem, nacházející se v kostele S. Maria della Vittoria v Římě, byla psychoanalyticky interpretována jako výraz orgas-mu (E... celý článek

 

SV. JAN OD KŘÍŽE (Juan de la Cruz; 1542 až 1591)

(15. 10. 2010 18:10)

Největší katolický mystik, karmelitánský mnich španělského původu. Jeho dílo obsahuje prvky neoplatonské mystiky a úchvatný obraz „temné noci smyslů", stavu, který je podmínkou mystického vývoje („cesty k Bohu"). Jeho básnická řeč je označována jako „podivuhodná směs osobní a metafyzické řeči obrazů". Jeho spisy vyšlé r. 1618 španělsky byly přeloženy do češtiny a editovány ve 4 svazcích (Spisy sv... celý článek

 

SUZUKI, DAISETZ TEITARO (1870-1975)

(15. 10. 2010 18:10)

Japonský znalec zenu, uvedený do tohoto učení v zenovém klášteře, ale žijící téměř Čtyřicet let v USA jako profesor columbijské a yaleské university, kde přednášel in-dologii a sinologii. Mimo jiné publikoval: Der westliche und der östliche Weg (1960); Die grosse Befreiung: Einführung in den Zen-Buddhismus (1978). Zdroj: Nakonečný M... celý článek

 

SURYA, G. W. (Demeter Georgijevitz Weitzer; 1873 až 1949)

(15. 10. 2010 18:09)

Německý okultista, zabývající se zejména tzv. okultní medicínou a léčebnou spagyrií. Napsal mimo jiné: Hermetische Medizin, Stein der Weisen, Lebenselixiere (2. vyd. Berlin-Pankow 1924); Sympathie, Mumien, Amulette, okkulte Kräfte der Edelsteine und Metalle (2 sv., 1927, spolu s E. W. Clarencem). Zdroj: Nakonečný M... celý článek

 

STEINER, RUDOLF (1861-1925)

(15. 10. 2010 18:09)

Německý lékař, přední teosof, zakladatel tzv. antroposofie (v.), učení, které se rozvíjelo po celém světě jako hnutí za všeobecnou duchovní obrodu, mimo jiné jako tzv. alternativní pedagogika apod. Napsal množství spisů popularizujících antroposofii a okultismus, mimo jiné: Wie erlangt man die Erkenntnis der höheren Welten (1904); Theosophie (1904); Die Geheimwissenschaft (1909); Theosophie des Rosenkreuzes 1907); Vom Seelenrätseln (1917); Welt, Erde und Mensch (1930)... celý článek

 

 1 / 4  >  >>