Jmenný slovník K L M

KOMENSKÝ, JAN AMOS (1592-1670)

(15. 10. 2010 12:37)

(28.3.1592 Nivnice - 15.11.1670 Amsterdam) Komenského jako "učitele národů" zná snad každý Čech a celý kulturní svět. Některé spisy tohoto velkého zakladatele pedagogiky byly a jsou vydávány i daleko za hranicemi naší země včetně Latinské Ameriky, Japonska a Austrálie. Jeho učebnice latiny Svět v obrazech a Brána jazyků otevřená byly ve své době pedagogickým hitem a patřily mezi nejrozšířenější knihy na světě... celý článek

 

MUSSALAM (Franz Sáttler; 1884-?)

(15. 10. 2010 12:21)

Německý orientalista a okultista, autor řady knih o „čarodějnictví" (Magie oder die Kunst der Zauberei, b. 1.), zakladatel nechvalně známého adonismu (homosexuální varianty qua-sisexuální magie), učení, které bylo podle Mussalama vytvořeno v klášteře Bit en Nur (Dům světa), jehož lokalitu tajil. Zdroj: Nakonečný M... celý článek

 

MORIN (též Morinus; Jean Bapt. Morin de Villefran-che; 1583-1656)

(15. 10. 2010 12:21)

Francouzský lékař a astrolog na dvoře krále Ludvíka XIII., podporovaný kardinálem Ma-zarinem, se proslavil řadou splněných prognóz. Posmrtně vyšla jeho Astrologia Gallica (1661), obsahující kromě řady horoskopů slavných osob (kardinál Richelieu a další) také základní principy astrologie, které jsou dodnes respektovány. Zdroj: Nakonečný M... celý článek

 

MORIENUS (žil v 7. stol.)

(15. 10. 2010 12:21)

Pověstný arabský alchymista, zaměňovaný někdy s italským lékařem téhož jména. Autor traktátu De transmutatione metallisum, který je obsažen v díle Artis auriferae (1572). (Morienus: A testament of alchemy, přel. a vyd. L. Stavenhagen, 1970.) Zdroj: Nakonečný M... celý článek

 

MOLITOR, ULRICH (7-1492)

(15. 10. 2010 12:20)

Středověký démono-log a autor proslulého díla o čarodějnicích, o nichž věřil, že jsou ve skutečném spojení s ďáblem (De lamiis et pythonicis mulieribus, 1489)... celý článek

 

MIRABELLI, CARLOS (1889-1951)

(15. 10. 2010 12:20)

Proslulé brazilské médium, povoláním úspěšný obchodník, skromný, velkorysý milionář, který zahynul při autonehodě. Mé-dijní schopnosti vykazoval již jako třináctiletý. V Säo Paulu založil Akademii psychických studií Cesare Lom-brosa, kde sám - za nejpřísnější kontroly a často v přítomnosti až několika desítek nezávislých pozorovatelů - produkoval výrazné fyzikální fenomény, včetně materializací. Zdroj: Nakonečný M... celý článek

 

MEYRINK, GUSTAV (Gustav Meyer; 1868 až 1932)

(15. 10. 2010 12:20)

Původně pražský bankéř a spisovatel německého původu, který se proslavil svým románem Golem (1915, čes. v několika vyd.). Mnohostranný okultista, který měl styky s řadou vysoce esoterních společností, autor řady iniciačních románů (které vyšly také v českém překladu: Zelená tvář; Bílý dominikán; Valpurži-na noc; Anděl západního okna), Goldmachergeschich-ten a dalších. Údajně byl členem řádu Asijských bratří... celý článek

 

MESMER, FRANZ ANTON (1734-1815)

(15. 10. 2010 12:19)

Rakouský lékař, objevitel „živočišného magnetismu" (v. Mesme-rismus). Působil jako léčitel v Mnichově a Paříži (pod ochranou Marie Antoinetty) v nepřízni lékařů své doby. (S. Zweig mu věnoval kapitolu ve své knize Léčení duchem, Praha 1981.) Zdroj: Nakonečný M... celý článek

 

MERLIN (žil v 5. stol.)

(15. 10. 2010 12:18)

Postava legendárního čaroděje, který žil na dvoře krále Artuše; žák čarodějnice Munte, zvaný Merlinus Britannicus. Působil v západním Walesu; jeho postava se objevuje v mnoha rytířských románech. Podle pověsti byl zplozen ze spojení inkuba a jeptišky. Hrdina řady románů a her a básní (např. Uhlando-vy balady Merlin der Wilde). (Vielhauer: Das Leben des Zauberers Merlin; Geoffrey von Monmouth Vita Merlini, Amsterdam 1964.) Zdroj: Nakonečný M... celý článek

 

MATHERS, SAMUEL LIDDELL MCGREGOR (1854-1918)

(15. 10. 2010 12:18)

Anglický důstojník, jedna z vůdčích osobností hermetického hnutí na přelomu našeho století, spoluzakladatel a velmistr pověstného řádu Golden Dawn. Od r. 1894 žil převážně v Paříži, kde zřídil chrám Ahathoor Tempel a kde překládal do angličtiny Abra-melinovu knihu o magii (v.). Kromě toho připravil k vydání Šalamounovy klíčky a grimoár Armadel a napsal knihu The kabbalah unveiled (1887), která je v podstatě překladem díla Kabbala denudata Ch... celý článek

 

MAIMONIDES, MOŠE BEN MAIMON (1135-1204)

(15. 10. 2010 12:17)

Židovský lékař a rabín, jeden z nejvýznamnějších židovských filosofů středověku, který měl blízko ke kabale (spis Moreh Newuchim, Vůdce zbloudilých). Zdroj: Nakonečný M... celý článek

 

MAILÄNDER, FEIEDEICH (?-1901)

(15. 10. 2010 12:15)

Významný novodobý německý mystik, zvaný „tkadlec Mailänder", který měl v blízkosti Darmstadtu mystickou školu, jejímž žákem byl mimo jiné G. Meyrink (v.). Sám byl údajně zasvěcen na Blízkém východě a byl členem vysoce esoterního řádu neznámého jména. Pravděpodobně byl inspirátorem řady Meyrinkových spisů. Zdroj: Nakonečný M... celý článek

 

LURIA, ISAAK BEN SALOMON, zvaný ARÍ (1534 až 1572)

(15. 10. 2010 12:13)

Slavný kabalista a vizionář z palestinského Safetu v horní Galilei, kde byla významná kabalistická škola. Autor učení o emanaci a putování duší, který podle G. Scholema (1967) žil ve „stálém kontaktu se skrytými světy". Své učení šířil ústně. Zdroj: Nakonečný M.: Lexikon magie, Praha 2001 Je několik málo vyvolených, kteří stojí nad zbytkem lidstva tak vysoko, že se zdá, jako by byli bytostmi zcela odlišného, vyššího řádu... celý článek

 

LIBAVIUS, ANDREAS (1550-1616)

(15. 10. 2010 11:37)

Profesor dějin v Jeně, lékař a přesvědčený alchymista, který však kritizoval „paracelsisty" zabývající se pouhým suflérstvím. Napsal mimo jiné: Alchimia recognata, emendata et auc-ta (1606), jakož i obsáhlou učebnici Alchimia (1597). Zdroj: Nakonečný M... celý článek

 

LEON, MOSE DE BEN ŠEM TOV (ben Šemtob, žil na přelomu 13. a 14. stol.)

(15. 10. 2010 11:33)

Rabbi a významný španělský kabalista, podle některých pramenů tvůrce Zoharu, ačkoli je spíše jen jeho vydavatelem. Sám tvrdil, že autorem Zoharu je rabbi Simeon ben Jochai. Za pronásledování židů uprchl do Lyonu, kde také zemřel. Zdroj: Nakonečný M... celý článek

 

 1 / 3  >  >>