Jmenný slovník G H I J

ISIS (ESET)

(15. 10. 2010 16:56)

Egyptská bohyně Isis (Eset) byla man želkou a sestrou boha Osirida, ale je úzce spo jována též s ideou bohyně Maat, jejímž pánem byl Thoth. O bohyni Maat se praví, že se přá telí se všemi bohy a že přichází z nebes, ale „sjednocuje se s pozemským"... Symbol Isis Pojem symbolu nemá zcela jednotný význam. Obvykle se chápe jako zástupný pr vek, tj. jako element poukazující na něco či něco zastupující... celý článek

 

HAUNER, EMANUEL (1875-1943)

(15. 10. 2010 10:57)

Emanuel Hauner (24. prosince 1875 Praha – 14. června 1943 Praha) byl český spisovatel, překladatel a hermetik, člen uměleckého sdružení Sursum a hermetické společnosti Universalia. Od roku 1905 zastával funkci v Jednotě přátel filosofie, zároveň publikoval v řadě okultistických časopisů, např. v časopisu Nové Slunce zveřejňuje články Julius Zeyer a okultismus a Doktor Faust... celý článek

 

JAMBLICMOS (zemř. kolem 300)

(15. 10. 2010 10:51)

Výrazný představitel ne-oplatonismu a znalec staroegyptského esoterismu. který měl mnoho žáků a byl nazýván „božský". Autor vynikajícího íeurgického spisu O mystériích egyptských (česky 1922)." Zdroj: Nakonečný M... celý článek

 

IZÁK SLEPÝ (žil na rozhraní 12. a 13. stol.)

(15. 10. 2010 10:50)

Tento muž z Nimes v Provenci je označován za „otce kabaly" a zakladatele významné kabalistické školy v této oblasti Francie. Byl autorem učení o metempsychóze a sefirách a je mu připisováno i autorství knihy Bahir (v.) Zdroj: Nakonečný M... celý článek

 

HUTIN, SERGE (nar. 1929)

(15. 10. 2010 10:49)

Přední francouzský okultista, martinista, autor řady významných spisů na nej-různější esoterická témata, mimo jiné: L'Amour magi-que (1971); Historie de l'alchimie (1971). V knize Des mondes souterrains au Roi du monde (1976) vyslovil přesvědčení, že dějiny lidstva jsou ovládány skrytě působící skupinou spiklenců usilujících o nadvládu nad lidstvem. Zdroj: Nakonečný M... celý článek

 

HOME, DANIEL DOUGLAS (1833-1886)

(15. 10. 2010 10:48)

Jedno z nejslavnějších spiritistických médií z období rozkvětu spiritismu na konci minulého století, muž anglického původu, cestující po Evropě a produkující levitace předmětů i vlastního těla, materializace duchů a další jevy fyzikální mediumity. Eliphas Lévi se nicméně o jeho osobnosti vyjadřoval velmi kriticky. Home o svých zkušenostech napsal knihu Incidents of my life (1863). Zdroj: Nakonečný M... celý článek

 

HERMES TRISMEGISTOS

(15. 10. 2010 10:48)

(Hermes Třikrát mocný, řecké pojmenování egyptského boha Thovta - v.) Legendární postava staroegyptského esoterismu; z jeho jména je odvozen název hermetismus, označující učení tohoto esoterismu. Autor proslulé Smaragdové desky (v.) a řady spisů shrnutých do souboru nazvaného Corpus Hermeticum (v.). V řecké mytologii vystupuje jako „průvodce duší" (psychopompos), v mytologii římské jako Merkur, posel bohů... celý článek

 

HELMONT, JOHANN BABT. (1577-1644)

(15. 10. 2010 10:47)

Belgický lékař a významný alchymista,jehož dílo mělo vliv na J.W.Goetha, autor díla Die Morgenerothe (1683). Je pokládán za nejvýznamnějšího nástupce Paracelsa; údajně měl být jedním z mála držitelů kamene mudrců. Zdroj: Nakonečný M... celý článek

 

GURDJEV, GEORG IVANOVIC (též Gurdieff; 1873 až 1949)

(15. 10. 2010 10:14)

Záhadný ruský exulant, světoběžník, který získal cenné esoterické zkušenosti v přímém kontaktu s eso-terními řády, údajně též s tajnými tibetskými a íránskými sektami. R. 1922 založil v Paříži, resp. ve Fontainebleau, kde žil, Institut harmonického rozvoje člověka, v němž aplikoval originální syntézu svých technik se sufistickými a jinými metodami. Údajně byl také ve styku s pověstnou německou tajnou společností Thüle... celý článek

 

GÜLDENSTUBBE, LUDWIG VON (1820-1873)

(15. 10. 2010 10:13)

Jeden z prvních předchůdců spiritismu, průkopník „styku s duchy zemřelých" zkoumající „přímé písmo duchů" a jejich projevy u řady významných historických osobností v jeho době již mrtvých. Autor spisů Positive Pneumatologie (1870). Zdroj: Nakonečný M... celý článek

 

GUÉNON, RENÉ (1886-1951)

(15. 10. 2010 10:13)

Francouzský esoterik širokého záběru se zaměřením na symboliku esoterních systémů. Zpočátku martinista, usadil se posléze v Egyptě a konvertoval k islámu. Napsal zejména: Initiation et réalisation spirituelle (1952); Le symbolisme de la croix (1931); Les états multiplex de l'être (1932); La grande triade (1946). Zdroj: Nakonečný M... celý článek

 

GUAZZO, FRANCESCO MARIA (Guaccius; žil na přelomu 16. a 17. stol.)

(15. 10. 2010 10:12)

Autor důkladného démonolo-gického spisu s podrobným popisem čarodějnických fenoménů, sabatu atd. (Compendium maleficarum, 1608; angl. překl. 1929 a 1970.) Zdroj: Nakonečný M... celý článek

 

GUAITA, STANISLAS DE (1861-1897)

(15. 10. 2010 10:06)

Francouzský básník symbolista, markýz, duchovní žák Eliphase Léviho (v.), přední martinista, zakladatel řádu Rose-Cro-ix-Cabbalistique (1882) a jeho velmistr, největší reprezentant hermetismu z konce minulého století. Zemřel mlád, údajně v důsledku zpětného odrazu v magickém souboji s abbém Boulanem (v.), ve skutečnosti na pře-dávkování morfia. Autor vynikající, bohužel nedokončené trilogie Had Genese, Pojednání o prokletých vě-dách: S v. I... celý článek

 

GREGORIUS, GREGOR A. (Eugen Grosche; 1888 až 1964)

(15. 10. 2010 10:05)

Německý okultista sexuálně magického zaměření, zakladatel řádu Fraternitas Saturni, autor řady vlivných publikací, mezi nimi: Magische Einweihung (1930); Satanische Magie (1983); interpret díla A. Crowleyho (Aleister Crowley's magische Rituale, 1980). Zdroj: Nakonečný M... celý článek

 

GOVINDA, ANAGARIKA (nar. 1898)

(15. 10. 2010 10:05)

V Německu narozený znalec buddhismu a tibetské mystiky, který pobýval řadu let v buddhistických klášterech ve Srí Lance (tehdejším Ceylonu) a Barmě. Autor řady významných publikací, mezi jinými: Kompendium buddhistischer Philosophie und Psychologie (1931); Grundlage der tibetanischen Mystik (1966; čes. 1944); Schöpferische Meditation und multidimensionales Bewusstse-m (1977). Zdroj: Nakonečný M... celý článek

 

 1 / 2  >  >>