Jmenný slovník C D E F

FRANTIŠEK Z ASSISI

(15. 10. 2010 20:44)

František, jeden z nejvýznamnějších a nejmilovanějších světců, byl synem bohatého obchodníka s látkami v umbrijském Assisi. Jako mladík byl rozmařilý a lehkovážný. Když mu bylo dvacet let, vypukla válka se sousední Perugií a František upadl do zajetí. Po propuštění se vrátil ke starému způsobu života, ale ten ho lákal čím dál méně a méně. František se stále více zajímal o nemocné a chudé... celý článek

 

FLAVIUS, JOSEPHUS (Jóséf Ben Mattatjáh nar. 37 n.l.)

(15. 10. 2010 12:35)

Flavius Josephus, vlastním jménem Jóséf Ben Mattatjáh, se narodil roku 37 n. l. v Jeruzalémě. Po svém otci Mattatjáhovi náležel k jedné z nejpřednějších kněžských rodin a jeho matka byla dokonce spřízněna s proslulým a velice váženým rodem Hasmoneovců. Již v mládí na sebe upozornil svou obdivuhodnou a na svůj věk předčasnou učeností. Jeho rod, schopnosti a bystrost ho stavěly přes jeho mládí mezi přední muže v Jeruzalémě... celý článek

 

FEDER, RICHARD (1875-1970)

(15. 10. 2010 12:31)

Narodil se v početné venkovské rodině (26. 8. 1875 Václavice u Benešova – 18. 11. 1970 Brno). Už na vesnické trojtřídce se projevilo jeho mimořádné nadání, školu dochodil v městě Benešově. Maturoval na akademickém piaristickém gymnáziu, vysokoškolská studia završil doktorátem na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Následoval rabínský seminář ve Vídni a v září 1903 první rabínské místo v Kojetíně na Moravě... celý článek

 

DRTIKOL, FRANTIŠEK (1883-1961)

(15. 10. 2010 12:28)

František Drtikol (3. března 1883 Příbram - 13. ledna 1961 Praha) byl český fotograf tvořící v letech 1901 až 1935. Proslavil se zejména svými portréty a akty ve stylu pozdní secese, později ovlivněné kubisticko-futuristickými prvky. Je řazen k nejúspěšnějším českým klasikům fotografie aktu všech dob.[1] Je známý také svou duchovní praxí východních učení, především buddhismu a je označován za patriarchu českého buddhismu... celý článek

 

DRTIKOL, FRANTIŠEK (1883-1961)

(15. 10. 2010 12:27)

Životopis Drtikol se narodil v roce 1883 v Příbrami jako syn kupce. Přestože ho lákalo malování, ve kterém se již od dětství slibně rozvíjel, nechal ho otec po dokončení příbramského gymnázia vyučit z praktických důvodů fotografem. Hodnocení z učednických let říká, že po celou dobu učení se František choval mravně, věrně, poctivě a pilně příkázané práce povždy s chutí vykonval... celý článek

 

ELIÁŠ, OLDŘICH (1895-1941)

(15. 10. 2010 10:57)

Vyrůstal v Táboře, později žil v Praze, kde vystudoval právnickou fakultu. Současně navštěvoval přednášky o asyrologii a egyptologii a studoval hebrejštinu. Sbíral starou čarodějnickou literaturu a věnoval se i spiritismu a chiromantii. 24.9. 1895 Tábor - 8.11. 1941 Osvětim Byl zakládajícím členem Universalie a rovněž navštěvoval Společnost pro psychická studia, pražskou martinistickou lóži a Rotary klub. Později vstoupil i do Lasenicova Horev-klubu... celý článek

 

FORTUNOVÁ, DION (Violeta M. Firthová; 1891-1946)

(15. 10. 2010 09:30)

Americká spisovatelka; napsala řadu knih s různou okul-tistickou tematikou; bývalá členka řádu Golden Dawn, původem Angličanka, založila po příchodu do USA kroužek Fraternity of the inner light. Mimo jiné napsala: The Esoteric orders and their work (b. 1.); Sane occultism (1977); Applied magie (1976); The cosmic doctrine (1957); The training and work of an initiate (1955); The mystical quabbalah a další. Zdroj: Nakonečný M... celý článek

 

FULCANELLI, JEAN JULIEN (1877-1932)

(15. 10. 2010 09:30)

Slavný, ale neznámý francouzský alchymista, který údajně znal tajemství kamene mudrců a tím i transmutace kovů ve zlato, kterou před několika svědky údajně provedl v Paříži. Jeho dvěma žáky byli E. Canseliet (v.) a J. Boucher (v.). Fulcanelli byl, zřejmě neprávem, ztotožňován s malířem J.-J. Champagnem, ale také s alchymistou F. Jolivet-Castelotem. V roce 1932 záhadně zmizel, ale J. Bergier byl přesvědčen, že muž, který ho r. 1937 žádal, aby varoval prof... celý článek

 

FILON ALEXANDRIJSKÝ (Philo Judeus, Filon Žid; žil v 1. pol. 1. stol)

(15. 10. 2010 09:07)

Významný představitel alexandrijské školy, který spojoval judaismus s Platónovou a Pythagorovou filosofií (Philo, 2. sv., 1948; Kovář F: Filosofické myšlení hellenistického židovstva, b.l.). Zdroj: Nakonečný M.: Lexikon magie, Praha 2001 Filón Alexandrijský nebo Filón z Alexandrie, latinsky Philo Iudaeus (kolem 20 př. n. l. – po roce 40) byl židovský řecky píšící filosof a teolog, nejvýznamnější představitel helénistického židovství... celý článek

 

FICTULD, HERMANN (Johann Heinrich Schmidt; žil v 18. stol.)

(15. 10. 2010 09:06)

Německý alchymista, který byl patrně ve styku s rosekruciány, autor řady významných pojednání shrnutých ve sbírce Hermann Fictulds Chymische Schrifter*... (1734), jakož i spisu Cabbala mystica Na-íurae, oder Vom dem ewigen und einigen Eins (1741); Azoíh et ignis, das i st Das wahre elementische Feuer (1749) a dalších. Zdroj: Nakonečný M... celý článek

 

FABRE D\'OLIVET, ANTOINE (1767-1825)

(15. 10. 2010 09:05)

Autor monumentálního díla La langue hébraique restituée (1815), v němž podal kabalistický výklad knihy Genese Starého zákona a které silně ovlivnilo novodobý západní esoterismus. Kromě toho napsal: Histoire philoso-phique du genre humaine (1822) a Les vers de Pythagore (1813; překlad a komentovaný výklad Pythagorovi připisovaného díla). Zdroj: Nakonečný M... celý článek

 

ETTEILA (vl. jm. Allietta; žil na konci 18. stol.)

(15. 10. 2010 09:04)

Jeden z prvních autorů zabývajících se studiem tarotu, tvůrce zvláštního pojetí tarotových karet, které vedlo k podstatnému zkreslení jejich symboliky; sada pak byla používána k věšteckým účelům. Zdroj: Nakonečný M... celý článek

 

ESPAGNET, JEAN (též Jeanď Espagnet; žil v 17. stol.)

(15. 10. 2010 09:04)

Francouzský alchymista, který ve svém díle Arcanum philosophiae hermeticae (in: Manget, Bibliotheca Che-' mica curiosa) podal esotemí učení o pralátce. Kromě toho napsal La philosophie naturelle restituée en sa pu-reté (1651). Zdroj: Nakonečný M... celý článek

 

ELIADE, MIRCEA (1907-1986)

(15. 10. 2010 09:03)

Jeden z největších světových srovnávacích religionistů, znalců mytologie a esoterních systémů, zejména jógy a alchymie, ale také šamanismu. Původem Rumun, působil na řadě světových univerzit, naposled v Chicagu. Z jeho významných spisů: Schamanismus und archaische Ekstasetechnik (1954); Schmiede und Alchimisten (1966); Yoga (1977); Ewige Bilder und Sinnbilder: Über die magisch-religiöse Symbolik (1958) a řada románů s esoterickým kontextem. (Čes... celý článek

 

ECKHARTSHAUSEN, KARL VON (1752-1803)

(15. 10. 2010 09:03)

Mnichovský dvorní rada, autor vynikajících spisů o duchovním životě, mystice a magii (významné je zejména jeho třísvážkové dílo Aufschlüsse zur Magie aus geprüften Erfahrungen, 1788-1790, a pojednání o esote-rismu čísel). (Čes.: Tajné počty přírody, b. 1.; Kostova cesta zasvěcením do bílé magie, 1924; Mystické noci, b. 1.) Zdroj: Nakonečný M... celý článek

 

 1 / 3  >  >>