Alchymie

TURBA PHILOSOPHORUM (Lat. Brána filosofů.)

20. 10. 2010 09:46

Latinský název starého alchymistického spisu, který A. E. Waite přeložil do angličtiny pod poněkud volným názvem Sněm filosofů. Jedná se o nejstarší latinsky psaný traktát o alchymii, který ve formě rozhovorů podává základy alchymie, jak se utvářely kolem r. 1100 po Kr., zejména pod vlivem řecké a arabské alchymie. Autor díla není znám a Waite soudí, že originál byl napsán pravděpodobně v hebrejštině nebo v arabštině. Na začátku traktátu se vysvětluje podstata čtyř živlů a pak se přechází k problému přeměny kovů ve smyslu arabské fyzické alchymie (kovy jako composita určitých prvků). Dílo patří stále k základním pramenům nejpůvodnější alchymistické literatury, ale jeho současná hodnota je již jen historická.
Zdroj: Nakonečný M.: Lexikon magie, Ivo Železný - Praha 1995
 

zpět