Alchymie

THEATRUM CHEMICUM

20. 10. 2010 09:37

Proslulý sborník alchymických traktátů, sestavený E. Zetznerem a vydaný latinsky r. 1659. Sborník má šest dílů a obsahuje významné alchymické spisy, jako např. G. Dornea C lavis totius philosophiae chemicticeae (v němž je zahrnuta též Physica Hermetis Trismegisti), B. Trevisana De chemico miraculo, quid lapidem philosophiae appelant, anotace D. Zacharia k dílu Nicolase Flamela Brève compendium de mineralibus Alberta Magna, R. Bacona Spéculum alchemiae, Pico de Mirandoly De auro, dílo Liber de conficiendi Lapidis philosophici ratione Laurentia Ventury, dále pojednání Arnolda de Villanovy Lumen luminum seu flos florum, Raymunda Lulla Praxis universalis magni operis a další jeho spisy, alchymický traktát připisovaný samotnému Hermu Trismegistovi Tractatus au re u s de Lapidis philosophici secreto in cap. 7 vivisus, traktáty připisované sv. Tomáši Akvinskému, proslulé pojednání Turba philosophorum a řadu dalších, i anonymních alchymických pojednání. Toto vzácné dílo, tištěné ve dvou svazcích, je opravdovou tresti středověké alchymie.
Zdroj: Nakonečný M.: Lexikon magie, Ivo Železný - Praha 1995
 

zpět