Alchymie

ENOCHIÁNSKÝ JAZYK

20. 10. 2010 08:32

(Též „andělský jazyk".) Vynikající anglický magik John Dee (15271608) evokoval tzv. „vyšší inteligence" a získal od nich „enochiánský jazyk", který je klíčem magických evokačních formulí. Je to nesrozumitelný jazyk, v němž zaznívají drsné zvuky řeči předhistorických dob, je však považován za prvotřídní klíč k magickým evokacím a invokacírn zejména. Jedna z invokací v tomto jazyce začíná takto: „Madariatza das perifa Lil cabisa micaolazoda seanire coasago cf fifia balzodizodarasa iada . .." K enochiánskému jazyku existuje devatenáct klíčů, uspořádaných v kruhovém schématu. L. Vinci (1977) podal enochiánský slovník obsahující kolem 900 slov. Základní klíče k tomuto jazyku získal J. Dee pomocí svého média, proslulého alchymisty E. Kelleyho. Současní okultisté nejsou jednotni ve výkladu podstaty enochiánského jazyka: jedni soudí, že je důkazem existence transcendentních bytostí, což je ovšem sporné, jiní, střízlivější, se domnívají, že jde o zvláštní případ verbalizace nevědomých prožitků. Tento jazyk připomíná „jazyk některých magických grimoárů, v němž se vyskytují zvláštní slovní útvary, vzniklé deformací původních slov perských, arabských i latinských a řeckých". Rituály, které v enochiánském jazyce používal Dee, byly zřejmě ovlivněny též Tritheimovým spisem Steganographia, s nímž se Dee seznámil ještě dříve, než vyšel tiskem. 1. Regardie (1969) zdůrazňuje jejich účinnost, ponechávaje otevřenou otázku původu enochiánského jazyka. Dee tedy obdržel od svých „andělů" abecedu s 21 písmeny, 19 invokačních formulí v enochiánské řeči a překlad těchto formulí. Jeho systém „enochiánské magie" však upadl v zapomenutí a byl znovu vzkříšen až na konci XIX. stol. anglickým hermetickým řádem The Golden Dawn (Zlatá jitřenka).
Zdroj: Nakonečný M.: Lexikon magie, Ivo Železný - Praha 1995
 

zpět