Alchymie

ENCHIRIDION PAPEŽE LVA

20. 10. 2010 08:31

Obecně vzato je enchiridion příručka obsahující základní poučky o něčem. Enchiridion papeže Lva je název magického grimoáru (v.), vydaného poprvé v Římě r. 1523, který obsahuje sbírku magických modliteb. Byl vydáván za dar císaře Karla Velikého papeži Lvu (odtud název). Obsahuje též „sedm tajuplných modliteb", které jsou odvozeny z katolického manuálu Rituále Romanorum. Tyto magické modlitby jsou vlastně zaříkáváním různých nebezpečí (proti ohni, moru, útoku divokých zvířat aid.). Enchiridion byl v novověku znovu vydán francouzsky a v českém překladu vyšel r. 1941 v Praze jako lóžový tisk edice „Eulis". Této příručky si velmi cenil E. Lévi (Dějiny magie, kap. 4.), který enchiridion považoval za „sbírku alegorických modliteb, obsahující klíč k nejpoclivnějším kabbalistickým pantaklům". Ve shora citovaném spise Lévi tyto pantakly také popsal. Sedmý a poslední z těchto pantaklů vysvětluje podle Léviho tzv. Šalamounovy klíčky (v. Pantakl, Ša1 a m o u n o v y klíčky).
Zdroj: Nakonečný M.: Lexikon magie, Ivo Železný - Praha 1995
 

zpět