Obce

Mořina

Mořina

14. 08. 2017 18:57

Fotogalerie hřbitova (© Foto: 12.8.2017 Tomáš Plesinger)

Dříve též Velká Mořina, v něm. pramenech Gross-Morschin, Gross-Morzin. Ves v Čechách, 20 km JZ od Prahy, 10 km V od okr. města Berouna.

Nejstarší doklad z r. 1724 uvádí v M. 2 ž. rodiny. Větší počet rodin se zde usadil a ŽO byla ustavena pravděpodobně ve 2. polovině 18. stol. (přestože hřbitov byl založen dříve). R. 1793 bydlelo v Mořině už nejméně 14 ž. rodin (více než 60 osob), obec měla modlitebnu a špitál. R. 1846 tu žilo 16 ž. rodin, po r. 1848 jejich počet stále klesal. R. 1880 to bylo 49 osob ž. vyznání (10 % obyvatel), r. 1900 už jen 32 osob (téměř 6 %), r. 1930 už jen 4 osoby. ŽNO byla r. 1908 připojena k ŽNO Beroun.

Z Mořiny pocházel Jakob Eduard Pollak (1818-1891 Vídeň), osobní lékař íránského šacha, organizátor teheránského zdravotnictví a mecenáš zeměpisných výzkumů.

Malá ž. čtvrť se synagogou v Z části vsi, při S straně hlavní ulice. Skládala se z 8 obytných domů (dochovány v přestavbách).

Poslední synagoga čp. 59. Neznámého stáří, doložena v polovině 19. stol., zrušena po r. 1907. Později adaptována na sokolovnu, naposledy přestavěna r. 1928. Dnes využita jako obytný dům.

Hřbitov 500 m SZ od synagogy. Založen r. 1735-36, nejstarší dochovaný náhrobek z r. 1741, pohřby do 30. let 20. stol. Asi 150 náhrobků barokního a klasicistního typu. Na márnici latinsko-hebrejská pamětní deska z doby založení hřb.


Zdroj: Fiedler, Jiří - Židovské památky v Čechách a na Moravě (Sefer, Praha 1992)
 

zpět