Obce

Blevice

Blevice

16. 05. 2017 16:34

Fotogalerie hřbitova (© Foto: 14.5.2017 Tomáš Plesinger)


Ves v Čechách, 20 km SZ od Prahy, 12 km SV od okr. města Kladna.
Hřbitov na J okraji vsi, při silnici do Zákolan. Založen pravděpodobně v 17. stol., nejstarší čitelný náhrobek z r. 1720. Pohřby do 2. svět. války, především z Velvar. Cenné náhrobky barokního a klasicistního typu.
V B. nebyla ŽO, hřbitov patřil ŽO Ješín a později ŽNO Velvary.

Plesinger: Krásný hřbitov na soukromém pozemku. Majitelka byla vstřícná a hned branku otevřela. V horní části jsou starší náhrobky a ve spodní spíše z konce 19.století. Většina starých náhrobků je díky poréznímu materiálu již zerodovaných, zvětralých a opadaných. Hřbitov je velmi dobře udržován.


ŽIDOVSKÉ NÁBOŽENSKÉ OBCE A SPOLKY V OKOLÍ:

JEŠÍN
7 km SZ, ŽO nezn. stáří existovala do 2. pol. 19. stol., poslední synagoga snad z 1. pol. 19. stol. zbořena po r. 1970.

KAMÝK

též: Kamaik
Část vsi Velké Přílepy, 7 km JV, synagoga z 1. pol. 19. stol. přestavěná na obytný dům

KOLEČ
2 km JZ, modlitebna doložena v 19. stol.

Zdroj: Fiedler, Jiří - Židovské památky v Čechách a na Moravě (Sefer, Praha 1992)
 

zpět