Obce

Rabí

Rabí

26. 09. 2016 21:12

Fotogalerie hřbitova (25.9.2016 Tomáš Plesinger)

Obec v Čechách, 105 km JJZ od Prahy, 27 km JVV od Klatov. Už ve. stol. bylo Rábí městečkem, r. bylo povýšeno na město. Počátek židovského osídlení není znám. ŽO existovala snad už v . stol, koncem . stol. bylo Rábí údajně sídlem krajského rabína. R. (po 30-ti leté válce) se zde uvádějí jen 3. židovské rodiny, r. 1727 už 7 rodin (42 osob), v 1. pol. 19. stol. 10 rodin. Ještě r. 1872 sídlil v Rábí rabín, po r. 1890 bylo ŽNO připojena k ŽNO Horaždovice. Před r. 1900 se z Rábí odstěhovala poslední židovská rodina.
Židovské domy byly soustředěny ve dvou shlucích Z od náměstí: na J straně tzv. Koňského trhu (4 obytné domy, modlitebna a škola) a Z od židovského hřbitova (4 domy). První skupina domů postavena pro židovské rodiny vrchností koncem 15. stol. Většina budov dochována v přestavbách.
Poslední modlitebna či malaá synagoga neznámého stáří bývala v čp. 102. Bohoslužby ustaly kolem r. 1890. Po r. 1897 buodva adaptována na byt a dosud je obydlena.
Hřbitov 150 m Z od modlitebny, na SZ svahu hradního vrchu. Založen před r. 1724, poslední pohřby na začátku 20. stol. Prosté náhrobky barokního a klasicistního typu. Rokokový vstupní portálek v hřbitovní zdi. Hřbitov tvoří významný památkový celek.

Zdroj: Fiedler, Jiří - Židovské památky v Čechách a na Moravě (Sefer, Praha 1992)
 

zpět