Obce

Velhartice

Velhartice

26. 09. 2016 21:10

Fotogalerie hřbitova (24.9.2016 Tomáš Plesinger)

Městečko 5 km JZ od Kolince. Synagoga z 1. pol. 19. stol. přestavěná na požární zbrojnici, hřbitov z r. 1858 s pomníkem obětí nacismu.

24.9.2016
Hřbitov velmi dobře udržovaný s nezvykle vysokou zdí kolem. Náhrobků je zde malý počet (cca 30).

Zdroj: Fiedler, Jiří - Židovské památky v Čechách a na Moravě (Sefer, Praha 1992)
 

zpět