Obce

Načeradec

Načeradec

02. 08. 2015 08:59

Fotogalerie hřbitova (1.8.2015 Tomáš Plesinger)

Městečko 9 km SV od Bělče, synagoga z poloviny 19. století yužítá jako skladiště, hřbitov z 2. poloviny 17. století, rodiště plk. Rudolfa Bejkovského, příslušníka čs. armádního sboru v SSSR za 2. sv. války.

Zdroj: Fiedler, Jiří - Židovské památky v Čechách a na Moravě (Sefer, Praha 1992)

Hřbitov ve velmi špatném stavu. Polorozbořená zídka, zarostlé vysokou travou a náletovými stromy, některé ze stromů popadané na náhrobky. Na části hřbitova dokonce usedlíci vysázeli mladé smrčky !
Tomáš Plesinger
 

zpět