Obce

Osek

Osek

08. 08. 2014 14:08

Fotogalerie hřbitova (7.8.2014 Pavel Říha)

15km SSV od Plzně, židovská ulička s modlitebnou z r.1817, adaptovanou na byt, hřbitov snad z 18.stol. s náhrobky od počátku 19.století. Poslední pohřeb se zde konal v roce 1895. Na ploše cca 1165 m2 se dochovalo asi 50 náhrobků. Z ohradní zdi i márnice se dochovaly jen fragmenty zdí. Hřbitov je dnes součástí parku a je volně přístupný.

Zdroj: Fiedler, Jiří - Židovské památky v Čechách a na Moravě (Sefer, Praha 1992)

 

zpět