Obce

Tovačov

Tovačov

07. 07. 2014 18:12

Fotogalerie hřbitova (5.7.2014 Tomáš Plesinger)

V něm. pramenech Tobitschau.

Město na Moravě, 215 km JVV od Prahy, 12 km JZZ od okr. města Přerova. Už ve 14. stol. byl T. městečkem, na město byl povýšen v 15. stol.

Není známo, zda se ž. rodiny usadily v T. v 15. stol. (po vypovězení z Olomouce), nebo až v 16. stol. Ž. osídlení je doloženo r. 1549, v tomto století už zřejmě existovala ŽO. Od konce 18. do poloviny 19. stol. smělo v T. bydlet 25 povolených ž. rodin. R. 1869 tu žilo 244 osob ž. vyznání (15 % obyvatel), r. 1900 už jen 133 osob (5 %), r. 1930 pouze 52 osob. ŽNO byla r. 1937 připojena k ŽNO Kojetín a v T. zůstal jen náb. spolek. Po 2. svět. válce nebyl náb. život obnoven.

Z T. pocházeli vídeňská básnířka a prozaička Sidonia Zerkowitzová-Grünwaldová (1859-1907 Karlovy Vary) a hud. skladatel, houslista a violista Hugo Kauder (1888-1972 Bussum, Nizozemsko).

Ghetto bývalo snad od 16. stol. v dnešní Denisově ul. a jejím okolí (mezi náměstím a SZ městskou hradbou). Skládalo se z 30-33 domů: většina jich je v přestavbách dochována. V čp. 330 bývala škola a rabinát.

Synagoga stávala na J straně Denisovy ul. Budova neznámého stáří, po polovině 19. stol. novorománsky upravená. Bohoslužby do 2. svět. války, zbořena r. 1956.

Starý hřbitov býval na Z konci Denisovy ul., uvnitř hrazeného města, v místech obchodního domu. Neznámého stáří, zlikvidován snad po polovině 17. stol. Dva náhrobky přeneseny na nový hřb.

Nový hřbitov 300 m JZ od náměstí, přístup ze Švermovy ul. Založen snad po polovině 17. stol., pohřby do r. 1941. Cenné náhrobky barokního a klasicistního typu. Obřadní síň z 19. stol. s erbem průmyslníků Guttmannů. Ve hřbit. zdi S od obř. síně zazděny dva náhrobky z r. 1614 a 1615, pocházející ze starého hřb.

Zdroj: Fiedler, Jiří - Židovské památky v Čechách a na Moravě (Sefer, Praha 1992) a cedule u vstupu

5.7.2014 Plesinger
Hezký hřbitov se zachovalou zdí nacházející se kousek od náměstí. Uvnitř hřbitova, kousek od vstupu velký pařez, došlo zde pravděpodobně ke kácení, které poškodilo i náhrobek (že se na to radši nevyprdnou). Hřbitov hezký, poměrně dosti reliéfů žehnajících rukou krásně plasticky vystupující.
 

zpět