Obce

Koryčany

Koryčany

19. 11. 2012 11:24

Fotogalerie hřbitova (18.11.2012 Tomáš Plesinger)

Zmínka o židovské obci v Koryčanech pochází z roku 1644, kdy zde bylo usazeno 11 židovských rodin. Koryčanští židé bývali především drobní řemeslníci, živnostníci a podomní obchodníci. Židovská čtvrť v Koryčanech se postírala z náměstí severním směrem s názvem Židovská (dnes Masarykova). Nejvýznamnější budovou byla synagoga. Bohoslužby se zde konaly do konce 30. let. Později byla používána jako tělocvična, za války jako obilní skladiště, potom sklad textilu a v 50. letech byla přestavěna na prodejnu textilu a k těmto účelům slouží dodnes (prodejna textilu naproti České spořitelny na Masarykově ulici). Před 2. sv. válkou žily v židovské čtvrti už jen 4 židovské rodiny, které stihl tragický osud obětí nacistické rasové persekuce.
Židovský hřbitov má nepravidelný tvar, po délce měří asi 100m, na šíř asi 40m. Při vstupu v jihozápadním rohu stávala márnice, po níž zbyly jen stopy. Hřbitov býval obehnán asi 120cm vysokou zdí, která je dnes na jižní straně z části pobořena, v severní části chybí úplně. Na ploše hřbitova se nachází přes 200 náhrobků. Nejstarší dochovaný kámen je z roku 1674, poslední pohřeb se zde konal v roce 1942. Novější náhrobky jsou rozmístěny volně mezi staršími. Materiál, ze kterého jsou náhrobky vyrobeny, je především pískovec a žula, méně vápenec a mramor, nové náhrobky jsou žulové. celá plocha hřbitova je zatravněná a hojně zde rostou keře a stromy (akát, líska, borovice, thůje). V 90. letech byl koryčanský židovský hřbitov právem zařazen mezi kulturní památky chráněné státem. V současnosti je hřbitov za podpory Městského úřadu Koryčany, Židovské obce Brno a programu Make a Connection dvakrát ročně dobrovolníky vysečen a vyhrabán.

Zdroj: plechová cedule u vstupu.

Město 17 km SZ od Bzence, ž. ulice se synagogou snad z 18. stol., přestavěnou na prodejnu, hřbitov s cennými náhrobky od 17. stol., rodiště vídeňského revolučního žurnalisty a spisovatele Sigmunda Kollische (1816-1886 Hodonín).

Zdroj: Fiedler, Jiří - Židovské památky v Čechách a na Moravě (Sefer, Praha 1992) a cedule u vstupu

18.11.2012 Plesinger
Hřbitov na kopci nad obcí na konci polorozpadlé uličky. Ke vchodu do hřbitovu vedou z uličky kovové schůdky. Hřbitov je poměrně velký, na východní straně s dochovanou obvodovou zdí. Na západní straně těsně sousedí drátěnými ploty se zahradami za domy. V horní části je půda dosti rozhrabaná od prasat.
 

zpět