Obce

Horažďovice

Horažďovice

07. 08. 2012 09:49

Fotogalerie hřbitova (22.6.2012 Mgr. Stanislav Marek)

Město 8 km JJZ od vsi Slatina, poslední synagoga z 2. pol. 19. stol. zbořena r. 1980, zbytek ž. ulice, hřbitov z počátku 19. stol. s náhrobky od r. 1684, přenesenými ze staršího zrušeného hřb.

Zdroj: Fiedler, Jiří - Židovské památky v Čechách a na Moravě (Sefer, Praha 1992)
 

zpět