Obce

Hořepník

Hořepník

07. 08. 2012 09:03

Fotogalerie hřbitova (16.6.2012 Tomáš Plesinger)

V něm. pramenech Horschepnik, Härtlings.
Obec v Čechách, 80 km JV od Prahy, 12 km SZ od okr. města Pelhřimova. Koncem 13. stol. byl už H. městečkem, od 17. stol. byl nazýván městem.

Ž. osídlení doloženo od 4. čtvrtiny 16. stol. R. 1723 žilo v H. 21 rodin, r. 1783-1811 průměrně 14-16 rodin, r. 1849 asi 25 rodin (asi 150 osob), r. 1880 to bylo 146 osob ž. vyznání (14 % obyvatel), r. 1900 pouze 80 osob (8 %), r. 1930 už jen 12 osob (1 %). Náb. obec, doložená od 1. třetiny 17. stol., byla před r. 1920 připojena k ŽNO Pacov.

Ž. čtvrť neznámého stáří JV od náměstí, mezi nám. a mostem přes říčku Trnavu. R. 1654 doloženo v H. 6 ž. domů, v 1. polovině 19. stol. čtvrť tvořilo asi 20 obytných domů. Většina jich je (částečně v přestavbách) dochována. V čp. 138 bývala škola (budova zmodernizována).

Poslední synagoga z r. 1800 stávala na SV okraji ž. čtvrtě. Prostá kamenná neomítnutá stavba, bohoslužby do r. 1928, pro zchátralost r. 1939 zbořena.

Hřbitov na J břehu Trnavy, 300 m JZ od mostu. Doložen v 1. třetině 17. stol., naposledy rozšířen ve 2. pol. 19. stol. Nejstarší dochovaný náhrobek snad z poloviny 17. stol., pohřby do r. 1940. Celkem asi 300 náhrobků, většina z nich barokních a klasicistních. Uprostřed hřb. vyvýšenina, údajně vzniklá nasypáním po zaplnění hřb. (pohřby ve vrstvách).

Zdroj: Fiedler, Jiří - Židovské památky v Čechách a na Moravě (Sefer, Praha 1992)
 

zpět