Obce

Kladno

Kladno

26. 12. 2010 20:51

Fotogalerie Synagogy (26.12.2010 Zdeněk Praizler)

Okresní město v Čechách, 23 km SZZ od Prahy. R. 1561 bylo Kladno povýšeno na městečko a r. 1870 na město.
První židovská rodina se směla v Kladně usadit až na počátku 19. stol. a ještě r. 1849 zde žily jen 3 židovské rodiny. Po r. 1850 počet židovskkých obyvatel rychle vzrůstal: židovští podnikatelé a obchodníci se významně podíleli na zakládání zdejších těžebních a průmyslových podniků. R. 1880 tu bylo už 310 osob židovského vyznání (2 % obyvatel), r. 1900 maximum 388 osob (2 %), r. 1930 už jen 210 osob (1 %).
První veřejná modlitebna zřízena r. 1864. Náb. spolek byl úředně povolen r. 1884 a asi r. 1893 se změnil na samostatnou ŽNO. Po 2. svět. válce byla činnost ŽNO načas obnovena a později změněna na synagogální sbor, modlitebna však po r. 1945 zřízena nebyla (věřící dojížděli do pražských synagog).
V letech 1942-43 byl v Kladně pracovní tábor pro židovské muže, pobočka koncentračního tábora Terezín. Podobné dočasné pracovní tábory byly v r. 1942 také v připojených obcích Dubí (3 km SV), Motyčín (3 km SSZ, část připojeného města Švermov) a ve vsi Vinařice (4 km SSZ).
V Kladně se narodil slovenský novinář a publicista Juraj Alner (1937).

Synagoga v ul. Plukovníka Stříbrného, 50 m J od hlavního náměstí (nám. Starosty Pavla). Postavena r. 1884 v eklektickém slohu s převládajícími novorenesančními prvky. Bohoslužby do r. 1938: tehdy ŽNO syn. předala Církvi čs. husitské (aby ji tím uchránila od příp. zničení nacisty). Od r. 1939 budova využita jako sbor této církve, od r. 1958 v jejím vlastnictví. Dochována pův. dřevěná ženská galerie, v Z štítě budovy kamenné Desatero.

Hřbitov 1 km SSV od synagogy, ve Slánské ul. (vedoucí do čtvrti Švermov), vedle komunálního hřbitova. Založen r. 1889, dosud se zde pohřbívá. Obřadní síň z r. 1938 (arch. Gerstl a Mühldorf) sloužila v letech 1939-41 (po předání synagogy křesť. církvi) jako modlitebna.

Zdroj: Fiedler, Jiří - Židovské památky v Čechách a na Moravě (Sefer, Praha 1992)
 

zpět