Obce

Český Krumlov

Český Krumlov

29. 06. 2010 19:15

Fotogalerie hřbitova (24.6. 2010 Tomáš Plesinger)
Hřbitov je zasazen mezi dva hřbitovy křesťanské.

V něm. pramenech Krumau, Böhmisch-Krumau. Okresní město v Čechách, 140 km J od Prahy. Už ve 13. stol. byl Č. K. městem. Městská památková rezervace.
Od 14. stol. smělo žít na krumlovském panství 6 židovských rodin. Není známo, kolik z nich bydlelo přímo v Č. K., ale v r. 1494 byli všichni židé z města vypovězeni. Teprve na konci 18. stol. je v Českém Krumlově znovu doložena 1 rodina, před polovinou 19. stol. už 3 rodiny. Ty však směly bydlet pouze v S předměstí Špičáku / Spitzenberg, kde měly i modlitebnu. Po r. 1848 pak počet židovských rodin i ve městě rychle vzrůstal. R. 1880 tu žilo 103 osob židovského vyznání (1 % obyvatel), r. 1900 maximum 165 osob (téměř 2 %), r. 1930 už jen 111 osob (1 %). - R. 1855 se ustavil náb. spolek, r. 1872 už existovala samostatná ŽNO. Po 2. svět. válce nebyla náb. obec obnovena.
Krumlovská rodina Spiro vybudovala v sousední vsi Větřní jednu z největších českých papíren.

Synagoga
Synagoga v ul. Za Soudem, 400 m JV od hlav. náměstí. Postavena r. 1908-09 (arch. V. Kafka). Moderní stavba vycházející z románského tvarosloví, nad záp. průčelím 8boká věž se sdruženými okny románského typu. Bohoslužby do r. 1938, vnitřní zařízení zničeno nacisty. R. 1945 (po osvobození) syn. užívána jako interkonfesionální křesť. kostel pro vojáky americké armády, později (do r. 1968) jako sbor Církve čs. husitské, později jako skladiště. Připravuje se adaptace pro kulturní účely.

Hřbitov
Hřbitov na návrší 900 m SVV od hlav. náměstí, sousedí s komunálním hřb. Založen r. 1891, pohřby do r. 1938, poslední urna zde uložena r. 1967. Bezslohová obřadní síň.


Zdroj: Fiedler, Jiří - Židovské památky v Čechách a na Moravě (Sefer, Praha 1992)
 

zpět