Obce

Vamberk

Vamberk

19. 05. 2010 08:16

Fotogalerie hřbitova (8.5.2009 Marcela Horvátová)

Město v Čechách, 130 km V od Prahy, 5 km JJV od okr. města Rychnova nad Kněžnou. V. byl založen jako město pravděpodobně ve 14. stol.
Nejstarší dochovaná zmínka o židovském osídlení pochází z r. 1682. R. 1723 žila ve Vamberku jedna židovská rodina, v polovině 18. stol. 2 rodiny, v polovině 19. stol. 9 osob židovského vyznání, r. 1930 pouze 3 osoby. - Podle nedoložené tradice existovala ve Vamberku (snad v 17. stol.) nepočetná ŽO, jejíž příslušníci byli z města vypovězeni a založili tehdy ŽO v sousedních Doudlebech n.O.

Hřbitov 700 m S od náměstí. Údajně založen před r. 1673, doložen r. 1688, rozšířen r. 1753 a 1806. Nejstarší čitelný náhrobek z r. 1700, pohřby do 2. svět. války (z oblasti ŽNO Kostelec n.O. - Doudleby n.O.). Cenný hřb. s náhrobky barokního a klasicistního typu.

Zdroj: Fiedler, Jiří - Židovské památky v Čechách a na Moravě (Sefer, Praha 1992)
 

zpět