Obce

Dobruška

Dobruška

06. 05. 2010 08:54

Fotogalerie hřbitova (5.5.2010 Jiří Tomáš)


V něm. pramenech též Gutenfeld. Město v Čechách, 125 km SVV od Prahy, 16 km SZ od okr. města Rychnova nad Kněžnou. Už před r. 1320 byla Dobruška městem.
Židovské osídlení je doloženo před polovinou 16. stol., ve 2. polovině 17. stol. už existovala nepočetná ŽO. R. 1618 tu bydlely 4 rodiny, v letech 1666-1811 doloženo nejvýše 8 rodin (r. 1793 ještě dalších 5 rodin v sousední vsi Pulice), 1880 žilo v Dobrušce 48 osob židovského vyznání (1 % obyvatel), r. 1900 maximum 69 osob (2 %), r. 1930 už jen 39 osob (1 %). Po 2. svět. válce nebyla ŽNO obnovena.

Do r. 1721 směly židovské rodiny bydlet rozptýleně v různých částech města, r. 1721 zřízeno malé ghetto na V straně Šubertova náměstí (V od hlavního nám.). Bývalo zde 5-6 obytných domů a synagoga. Ghetto vyhořelo r. 1806 a znovu r. 1866, po požárech byly domy obnoveny. V budově Městského muzea čp. 53 (býv. sídlo židovské obce, vedle synagogy) je dochována mikve.

První známá synagoga postavena snad r. 1721-22, shořela r. 1806. - Druhá synagoga se školní třídou a bytem pro učitele, postavená na jejím místě, vyhořela r. 1866.
Třetí synagoga na V straně Šubertova nám. Postavena po r. 1866 v novogotickém slohu na místě 2. synagogy, snad s využitím jejího zdiva. Bohoslužby do 2. svět. války, od r. 1954 využitá jako modlitebna Českobratrské církve evangelické.

Hřbitov v Křovické ul. na S okraji města, 650 m SV od hlav. náměstí. Založen r. 1675, rozšířen r. 1879. Dva nejstarší dochované náhrobky z r. 1688, pohřby do 2. svět. války. Hromadný hrob ž. vojáků z prusko-rakouské války r. 1866. Celkem 246 náhrobků, mezi nimi cenné barokní a klasicistní. Před r. 1975 byl hřb. opraven. V márnici-vozovně malá výstavní expozice věnovaná dějinám místní ŽNO.

Zdroj: Fiedler, Jiří - Židovské památky v Čechách a na Moravě (Sefer, Praha 1992)
 

zpět