Obce

Volyně

Volyně

15. 04. 2010 08:33

Fotogalerie hřbitova(2.4.2010)


V něm. pramenech Wolin. Město v Čechách, 110 km JJZ od Prahy, 10 km J od okr. města Strakonic. V. byla založena jako město r. 1299.
Nejstarší dochovaná zmínka o židovi z Volyně pochází z konce 15. stol., souvislé židovské osídlení začalo až kolem r. 1521 (usazení jedné rodiny). R. 1570 a ještě r. 1654 žilo ve Volyni asi 8 židovských rodin, r. 1724 to bylo 17 rodin (92 osob), v 1. pol. 19. stol. 23 rodin, r. 1930 tu žilo 51 osob židovského vyznání (1 % obyvatel). Po 2. svět. válce nebyla ŽNO obnovena.
Od 16. stol. židovské rodiny sídlily na Z předměstí Hradčany, později musely přesídlit do nově zřízeného ghetta.

Židovská ulice - dnes Žižkova ul. ve V části města (vede z Dolního náměstí k J). Vystavěna jako ghetto v 17. nebo 18. stol. bývalo tu asi 12 obytných domů. Až do 19. stol. bylo ghetto přístupné z Dolního nám. jen průchodem v jednom domě. Několik pův. domů v přestavbách dochováno. - Další, menší skupina židovských domů bývala JJZ odtud, v ulici vedoucí ke vsi Nišovice.

Synagoga v Žižkově ul. Postavena v letech 1838-40 (na místě starší syn. z doby založení ghetta), interiér upraven kolem r. 1890. Bohoslužby do 2. svět. války, po r. 1946 adaptována na kino. Cenná klasicistní stavba, nad V průčelím štít s plastickou figurální výzdobou (lvi) a hodinami. Klasicistní aron ha-kodeš uložen v městském muzeu.

Hřbitov v ul. U vodojemu, 350 m SZ od hlav. náměstí (od radnice). Založen snad v 17. stol. (nejstarší čitelný náhrobek z r. 1689), naposledy zvětšen r. 1870, opraven r. 1912, pohřby do 2. svět. války. Velmi cenný, zcela zachovalý hřbitov s náhrobky renesančního, barokního a klasicistního typu. - (Před jeho založením údajně nedaleko existoval starší hřbitov, dnes už beze stopy zaniklý.)

Zdroj: Fiedler, Jiří - Židovské památky v Čechách a na Moravě (Sefer, Praha 1992)

 

zpět