Obce

Velká Bukovina

Velká Bukovina

30. 09. 2009 18:54

Fotogalerie (9.5.2009 Marcela Horvátová)

V něm. pramenech Gross-Bok, Gross-Bocken. Ves v Čechách, 115 km SVV od Prahy, 13 km Z od okr. města Náchoda.

Doklady o počátcích židovského osídlení se nedochovaly. Podle jednoho názoru se ŽO ustavila na přelomu 17. a 18. stol., podle jiného ji založily až po r. 1793 rodiny vypuzené z Polska. Tereziánský katastr z poloviny 18. stol. neuvádí ve Velké Bukovině žádné židovské obyvatele, v 1. pol. 19. stol. zde žilo 18 židovských rodin, r. 1872 měla ŽNO 49 platících členů a udržovala konfesijní školu. Snad kolem r. 1900 byla ŽNO připojena k ŽNO Dvůr Králové. R. 1930 žily ve Velké Bukovině už jen 2 osoby židovského vyznání.

Židovská ulička v J části vsi, souběžná se silnicí vedoucí do Střeziměřic. Postavena jako vesnické ghetto snad v 18. stol. nebo kolem r. 1800. R. 1840 se skládala z 10 přízemních obytných domků, synagogy a budovy s rituální lázní. Domky (některé roubené) většinou intaktně dochovány. Zcela mimořádně zachovalý celek vesnického ghetta, památka evropského významu.

Zbytek synagogy na V straně židovské uličky. Postavena r. 1829 v klasicistním slohu, bohoslužby ustaly kolem r. 1906, zbořena před r. 1910. Zachovány obvodové zdi přízemí (dva žulové portály s citáty ze Starého zákona zničeny kolem r. 1989); vnitřní prostor využit jako dvorek a garáž.

Hřbitov 750 m S od židovské uličky, v polích. Založen pravděpodobně v 18. stol. (z tohoto období nejstarší náhrobky), rozšířen ve 2. pol. 19. stol., pohřby snad do konce 19. stol. Cenné náhrobky barokního a klasicistního typu.

Zdroj: Fiedler, Jiří - Židovské památky v Čechách a na Moravě (Sefer, Praha 1992)
 

zpět