Obce

Sušice

Sušice

25. 09. 2009 20:08

Fotogalerie Starý hřbitov (8.7.2008 Marcela Horvátová)
Fotogalerie Nový hřbitov(8.7.2008 Marcela Horvátová)

V něm. pramenech Schüttenhofen. Město v Čechách, 115 km JJZ od Prahy, 24 km JV od okr. města Klatov. Už v polovině 13. stol. byla S. městem.

Nejstarší zmínka o židovském osídlení pochází z r. 1562. V 16. stol. zde žily pravděpodobně jen ojedinělé rodiny, r. 1618 byla S. bez ž. obyvatelstva. Znovu se tu jedna ž. rodina usadila až r. 1625, po ní další rodiny, r. 1659-60 byla zřízena modlitebna. R. 1700 žilo ve městě 10 židovských rodin, r. 1734 už 15 rodin (93 osob), r. 1825 to bylo 26 rodin (124 osob). Do r. 1860 stoupl počet osob židovského vyznání na 300 osob (asi 7 % obyvatel), do r. 1890 klesl na 171 osob (2 %), r. 1930 zde žilo už jen 112 osob (1 %). Po 2. svět. válce nebyla ŽNO obnovena.
V revolučním roce 1848 vstoupilo 27 ž. mužů do městské národní gardy. R. 1866 postihl židovské domy pogrom.
Židovští podnikatelé stáli u zrodu tradiční sušické výroby zápalek: v 1. pol. 19. stol. tu Bernard Fürth založil závod na výrobu fosforových sirek, od r. 1903 řídily rodiny Fürthů obě zdejší sirkárny.
V Sušicích se narodil známý pražský malíř samouk Robert Guttmann (1880-1942 Lodž).
Židovská ulice - dnes Vodní ul., JZ od náměstí. Židovské domy bývaly od 17. stol. soustředěny v J polovině ulice (10 domů r. 1825, 14 domů r. 1837). R. 1923 ulice vyhořela a část domů byla nahrazena novostavbami.
První synagoga nebo modlitebna, dřevěná stavba ve dvoře při Z straně židovská ulice, zřízena r. 1659-60. Před r. 1710 zničena požárem. - Druhá synagoga, zděná, postavena na místě první syn. Bohoslužby asi do r. 1859, později adaptována na obytný dům. R. 1923 budova vyhořela a později byla zbořena. - Třetí synagoga na V straně Vodní ul. postavena v letech 1857-59 v novorománském slohu. Bohoslužby do 2. svět. války, později nevyužitá, zbořena r. 1963-64.

Starý hřbitov v ul. Příkopy, 80 m JZ od Vodní ul. Ležel uvnitř hrazeného města, přiléhá k hradbám. Založen snad r. 1626, rozšířen v 17., 18. a 19. stol. Nejstarší čitelný náhrobek z r. 1708, pohřby do r. 1875. Velmi cenný hřb. s náhrobky barokního a klasicistního typu. V letech 1987-88 byl opraven.
Nový hřbitov 900 m JZ od starého hřb., při silnici do osady Červené Dvorce. Založen pravděpodobně r. 1876, poslední pohřeb r. 1946.

Zdroj: Fiedler, Jiří - Židovské památky v Čechách a na Moravě (Sefer, Praha 1992)
 

zpět