Obce

Hroubovice

Hroubovice

23. 08. 2009 08:33

Fotogalerie (20.8.2009)

Hezký, na počet náhrobků, nepoměrně velký hřbitov se zachovanou vstupní síní (i když v pokročilém havarijním stavu). Při mé návštěvě právě probíhala rekonstrukce obvodové zdi (snad se dostane i na síň). Hřbitov je na velmi pěkném místě, na svahu kopce nad vsí, na kraji borovicového lesa. Ke hřbitovu se jde původní, kameny zpevněnou, cestou.
Tomáš Plesinger

Ves v Čechách, 115 km JVV od Prahy, 16 km JV od Chrudimi. Počátek židovského osídlení není znám. Roku 1724 žilo v Hroubovicích 6 židovských rodin (25 osob), modlitebna zde tehdy ještě nebyla. Větší počet rodin se ve vsi usadil koncem 18. století. Před polovinou 19. století tu žilo 52 židovských rodin (48 % obyvatel), ve 2. polovině století se většina z nich odstěhovalala do měst. Roku 1930 zde žilo už jen 30 osob židovského vyznání (4%). ŽNO (ustanovená ve 2. pol. 18. století) byla kolem roku 1894 připojena k ŽNO Heřmanův Městec.

Židovské domy se synagogou byly převážně soustředěny ve středu vsi, podél potoka. V polovině 19. století patřilo židovským majitelům asi 30 obytných domů (většinou jsou v přestavbách dochovány).
Stavebně pozoruhodná synagoga snad z konce 18. století a sousední budova školy zbořeny roku 1979).

Hřbitov na S okraji vsi, na svahu u lesa. Neznámého stáří, rozšířen v polovině 19. století. Nejstarší dochovaný náhrobek z roku 1788, pohřby do 2. světové války. Cenné náhrobky barokního a klasicistního typu.

Zdroj: Fiedler, Jiří - Židovské památky v Čechách a na Moravě (Sefer, Praha 1992)
 

zpět