Obce

Znojmo

Znojmo

06. 07. 2009 18:33

Fotogalerie (4.7.2009)

Velký hřbitov s vysokou obvodovou zdí. Hřbitov má na délku 140 kroků (jsem poměrně dost vysoký). Uvnitř, na tuto plochu, velmi málo náhrobků, převážně mladší doby. V zadní části několik náhrobků starších. Zhruba uprostřed hřbitova bílá čtyřstěnná stéla se zazděnými náhrobky ze zrušeného starého hřbitova (viz foto).
Tomáš Plesinger

Okresní město na Moravě, 180 km JV od Prahy. Znojmo bylo založeno jako město roku 1226. Městská památková rezervace. ŽO snad existovala už v polovině 13. stol., v 1. pol. 14. stol. je doložena židovská ulice (dnešní Veselá ul. v západní části městského jádra). Roku 1454 bylo židovské obyvatelstvo vypovězeno a zákaz pobytu platil až do roku 1848. Roku 1848 bydlelo ve Znojmě 19 osob židovského vyznání, roku 1869 už 357 osob (3% obyvatel), roku 1921 maximum 749 osob, roku 1930 tu žilo 675 osob (2%). Novodobý náboženský spolek byl ustaven roku 1865 a roku 1876 se změnil v samostatnou ŽNO.
Po 2. světové válce byla ŽNO obnovena (modlitebnu měla ve Velké Michalské ulici) a později změněna na synagogální sbor (dnes už zaniklý). Ve Znojmě se narodili významný sochař Hugo Lederer (1871-1940 Berlín) a technik Siegmund Strauss (1875-1942 New York), který spolu s R. Liebenem kolem roku 1907 zkonstruoval zesilovací elektronku. Židovské firmy stály u zrodu znojemského konzervárenského průmyslu.

Středověká synagoga ve Veselé ulici, neznámého stáří, byla roku 1455 změněna na křesťanskou kapli, později využita jako sladovna a obytný dům. Pravědpodobně beze stopy zanikla.
Nová synagoga postavena roku 1888 v tzv. maurském slohu na náměstí Svobody. Bohoslužby do roku 1938, téhož roku nacisty vypálena a roku 1940 zbořena.

Středověký hřbitov neznámého stáří býval mimo hrazené město, Jižně od náměstí Svobody, mezi ulicí Na valech a městskými hradbami. Po vypovězení židovského obyvatelstva zanikl. Roku 1804 a 1929 zde nalezeny náhrobky ze 14. století: dva z nich jsou zazděna n a domech č. 9 a 13. v ulici Na valech, další jsou uloženy v místním Jihomoravském muzeu.
Nový hřbitov 2 km severně od starého hřbitova, u rozcestí silnic do Přímětic a Únanova. Založen roku 1868, pohřby i po 2. světové válce. Roku 1869 zde pohřbeny kosti nalezené na místě starého hřbitova (hrob označen obeliskem - viz foto). Obřadní síň zbořena nacisty. Hřbitov má být zmenšen a na zbylé části zřízeno lapidárium z cennějších náhrobků.

Zdroj: Fiedler, Jiří - Židovské památky v Čechách a na Moravě (Sefer, Praha 1992)
 

zpět