Obce

Luže

Luže

01. 07. 2009 08:40

Fotogalerie hřbitova (17.8.2009)

Město v Čechách, 115 km JVV od Prahy, 18 km JVV od Chrudimi. Pravděpodobně ve 14. století byla Luže povýšena na městečko, od roku 1855 byla městem.
Židovské osídlení je doloženo od 2 pol. 16. století. Roku 1620 zde žilo 11 židovských rodin, pravděpodobně v 17. století se ustavila i ŽO: koncem století už měla rabína. V polovině 18. století žilo v Luži 17 židovských rodin, v polovině 19. století asi 55 rodin (301 osob, tj. přibližně 18 % obyvatel), roku 1930 už jen 32 osob židovského vyznání (2 %). Po 2. světové válce nebyla ŽNO obnovena. Z Luže pocházel astronom Jiří Alter (1890 - 1972 Bejt Jicchak, Izrael).

Hřbitov

Hřbitov 1300 m SVV od náměstí, u objektů zemědělského družstva na kraji lesa (ze silnice na Vysoké Mýto doprava Jiráskovou ulicí). Neznámého stáří, nejstarší dochované náhrobky ze 17. století, pohřby do 2 sv. války. Hřbitov byl těžce poškozen nacisty. Cenné náhrobky barokního a klasicistního typu, též asymetrické náhrobky typické pro východní Čechy.

Ghetto

Ghetto neznámého stáří (datuje se do poloviny 16. století, doložené v 18. století) bývalo v Jeronýmově ulici, JZ od náměstí. Skládalo se z 24 domů a dle pramenů se uzavíralo na noc řetězy. V čp. 182 bývala škola, v čp. 44 byla židovská rituální lázeň (mikve). Většina domů (v přestavbách) dochována.

Synagoga

Synagoga v S části Jeronýmovy ulice, 100 m JZ od náměstí. Postavena nebo přestavěna v barokním slohu kolem roku 1780, naposledy opravena roku 1935. Bohoslužby do 2. sv. války (do roku 1940), následně jako sklad a později jako sušárna surových kůží. Zachován klasicistní aron ha-kodeš, zděný almemor s kovanou míříží, lustr, unikátní textilie, množství fragmentů starých tisků a rukopisů a další cenné zařízení. V současné době je synagoga nepřístupná. Přístupná je pouze v době konání výstav.


Zdroj: Fiedler, Jiří - Židovské památky v Čechách a na Moravě (Sefer, Praha 1992) a Lužský návšteník
 

zpět