Obce

Jemnice

Jemnice

24. 04. 2009 21:14

Fotogalerie (12.7.2008)

Ve středu města jihovýchodně od zámku se rozkládalo židovské ghetto, původně uzavřené třemi branami. Usuzuje se, že židovské osídlení Jemnice spadá do období lokace města. Nejstarší písemná zmínka pochází z roku 1336. Jemnice byla tehdy jmenována v hebrejském seznamu obcí, ve kterých došlo k pronásledování židovské komunity. Dějiny Židů v Jemnici zpracoval Rudolf Hruška a publikoval je v roce 1929. Židé postupně v Jemnici vybudovali židovskou čtvrť, hřbitov, synagogu a školu.
Při holocaustu za II. svět.války byli všichni jemničtí Židé v květnu 1942 odvezeni do Terezína. Synagoga byla na příkaz německých úřadů zbourána. Vzácné pomníky byly použity k vydláždění ulice na Malé brance. Po osvobození museli jemničtí Němci náhrobní kameny na židovský hřbitov vrátit. V roce 1992 – 1993 byl židovský hřbitov, pocházející pravděpodobně až ze 14. století, nově upraven. O jeho údržbu se stará město. Obsahuje galerii náhrobních kamenů ze 17. až 20. století.
 

zpět