Obce

Humpolec

Humpolec

24. 04. 2009 20:57

Fotogalerie (10.8.2008)


Kdy se první židé v Humpolci usadili, není známo. Dle nejstarší listiny ze dne 15. května 1385 bydlelo zde v tomto roce již několik rodin. Hřbitov byl založen roku 1716 a po dvojím rozšíření v 19. století dosáhl velikosti 3.658 metrů čtverečních. Dochováno je přibližně 1.000 náhrobních kamenů od 18. století do roku 1942. Jde o další hřbitov, ovlivněný východočeským sepulkrálním uměním, charakteristickým výraznou symbolikou a asymetrickými stélami. Nejstarší část nalezneme při pravé straně od vstupu, tedy ve východní části.
Hřbitov sloužil i pro židy ze širokého okolí (Lipnice, Kaliště, Želiv, Věž), a tak je zde pochováno několik významných osob z okolí. Například Simon a Marie Mahlerovi, prarodiče hudebního skladatele Gustava Mahlera, ale i děd spisovatele Franze Kafky. Mezi nejzajímavější a nejcennější na hřbitově patří náhrobky z doby baroka a klasicismu. Nápisy na náhrobcích jsou psány hebrejsky, mladší německy a také česky. Poslední pohřby se zde konaly ve čtyřicátých letech dvacátého století.
V období druhé světové války byl hřbitov těžce devastován Němci. Po druhé světové válce byly některé z mladších náhrobků částečně poškozeny řáděním vandalů, hřbitov bez využití a údržby postupně zarůstal náletovými dřevinami.
Hřbitov prochází od konce 20. století celkovou obnovou, v prosté obřadní síni je instalována pamětní deska obětem holocaustu. V současné době má hřbitov vlastního správce. Podstatně se tak díky celoroční péči zlepšil celkový vzhled areálu. Snad se hřbitov do budoucna dočká i oprav poškozených a vyvrácených náhrobků. Od roku 1994 je také židovský hřbitov se stromovím chráněn jako významný krajinný prvek a to nejenom díky cenným náhrobkům, ale i celkovému začlenění do přírodního prostředí. Chráněny jsou i stromy obrostlé břečťanem, náhrobky a hřbitovní ohrazení.
Hřbitov se nachází 400 metrů východně od města v pokračování Hradské ulice na zeleně značené turistické stezce ke hradu Orlíku.


Synagoga

V roce 1760 byla židům povolena stavba synagogy. Ta byla postavena z prostředků místních i cizích souvěrců a nesla barokní stavební prvky, rekonstrukce a podstatné zvětšení z roku 1860 převzalo již pseudogotický ráz. V přístavbě synagogy se též nacházel byt rabína, rituální lázeň „mikve“ a galerie pro ženy. Hlavní sál byl určen pouze pro muže, každý zde měl své předplacené sedadlo.
Kolem roku 1870 byla na východní straně přistavěna apsida pro zpěvácký spolek Šir Zion. V roce 1886 zasáhl židovské město požár, při kterém vyhořela i synagoga. Ta byla poté obnovena v nynější podobě na původním půdorysu. Humpolecká obec vlastnila tři drahocenné Tóry a četné stříbrné obřadní náčiní, za nacistické okupace bylo vše odvezeno do Prahy a dnes je součástí světově proslulých sbírek Židovského muzea.
Za 2. světové války, po odsunu židů, byla budova vandalsky zpustošena, vytlučená okna, podlahy vytrhány, nábytek zmizel. V roce 1952 zakoupila zpustošenou budovu Církev československá husitská v Humpolci, v dalším roce začala přestavba a 21.5.1961 byl dobudovaný stánek slavnostně otevřen. V letech 1987 – 1989 byla provedena generální oprava exteriéru i interiéru, v hlavní bohoslužebné síni byly také odkryty barevné fragmenty původní výzdoby id osud čitelných hebrejských nápisů.
 

zpět