Obce

Dřevíkov

Dřevíkov

17. 04. 2009 21:17

Fotogalerie (15.8.2009)

Židovské osídlení se datuje snad od poloviny 18. stol. R. 1783 tu žilo 8 rodin, v letech 1793-1811 už nejméně 17-18 rodin, v letech 1837-49 dokonce 25-30 rodin (tj. téměř polovina obyvatel vsi). R. 1880 to bylo už jen 87 osob židovského vyznání (27 % obyvatel), r. 1900 pouze 11 osob (3 %). Poslední ž. rodina se odstěhovala po r. 1910. Náb. obec (pocházející z poloviny 18. stol.) byla snad r. 1894 připojena k ŽNO Heřmanův Městec.

Židovská ulička vede z návsi k východu. Vystavěna snad po polovině 18. stol. z dřevěných domů. V roce 1862 zničil požár třetinu roubených chalup v severozápadní části osady. Po požáru byly na jejich místě postaveny domy zděné (dochována jen jedna roubená chalupa). Na rozdíl od okolních rolnických usedlostí jsou zde patrové domky městského typu, bez hospodářských budov. Najdeme zde objekty bývalé vinopalny, draslovny, školy a synagogy, která se nacházela v domě č.p. 43. Všechny objekty slouží již soukromým účelům.

Synagoga čp. 43, na východním konci Židovské uličky. Postavena snad po polovině 18. stol. (doložena r. 1790), přestavěna v 19. stol. Bohoslužby asi do konce 19. stol., později adaptována na obytný dům.


Hřbitov náležející k obci najdeme až asi půl kilometru severně od Dřevíkova. Vede k němu polní cesta odbočující vpravo ze silnice Dřevíkov – Svobodné Hamry. Hřbitov je z 18. století, původně byl obehnán roubením, později při rozšíření byla kolem něj postavena kamenná zeď a klenutý vchod, sloužící i jako přístřešek pro pohřební vůz.
Založen snad v polovině 18. stol., po r. 1876 rozšířen. Nejstarší dochovaný náhrobek z r. 1748. Stojí na něm: ctěný náš učitel rabí – váženého pana rabího – staršího kraje – dne 7. šabatu, roku 508. Na nejstarším zcela čitelném náhrobku je možné přečíst text: „Zde je pohřben muž čestný a přímý, jenž všechny své skutky činil v poctivosti. Ašer, syn Jicchaka blahé paměti zemřel a byl pochován ve středu 28. Ijjáru 520 – běda mu. Nechť je jeho duše spojena ve svazku živých.“
Pohřby se zde konaly do 1. třetiny 20. stol. Asi do r. 1985 zde stál jeden z posledních dřevěných náhrobků v českých zemích (pocházející z let 1. svět. války). V 70. letech 20. stol. byl hřb. restaurován a v bývalé márnici upevněny fragmenty poškozených barokních náhrobních kamenů. Cenný hřbitov s náhrobky barokního a klasicistního typu.

Dřevíkovské židovské památky jsou součástí rozsáhlého etnografického muzea v přírodě, skanzenu Vysočina, který zahrnuje objekty lidové architektury i v několika sousedních osadách.

Zdroj: Holocaust.cz
 

zpět