Obce

Třebíč

Třebíč

(28. 04. 2009 09:08)

Fotogalerie (9.2.2008) Okresní město na Moravě, 140 km JV od Prahy. Ve 13. stol. byla Třebíč povýšena na městečko a r. 1335 na město. První spolehlivý doklad o ž. osídlení pochází z r. 1433, ŽO je doložena v polovině 16. stol. Od konce 18. stol. do poloviny 19. stol. smělo v Třebíči bydlet 260 povolených ž. rodin: byla zde jedna z nejpočetnějších židovských obcí na Moravě. R. 1799 žilo v Třebíči 1770 osob ž... celý článek

 
Třešť

Třešť

(29. 04. 2009 08:20)

Fotogalerie (30.6.2008) Historický vývoj židovského osídlení na Jihlavsku a v Třešti Nejstarší stopy židovského etnika v oblasti Vysočiny musíme logicky předpokládat tehdy v jednom z nejvýznamějších sídel státu, v královském horním městě Jihlavě (zmínka v listině o potvrzení městských práv králem Václavem a markrabětem Přemyslem ze 70. let 13. století)... celý článek

 
Uherský Brod

Uherský Brod

(30. 09. 2009 18:48)

Fotogalerie (8.4.2008 Marcela Horvátová) V něm. pramenech Ungarisch-Brod.Město na Moravě, 260 km JV od Prahy, 14 km JVV od okr. města Uherského Hradiště. U. B. byl povýšen na město r. 1272. Židovské osídlení je doloženo r. 1470. Do poloviny 16. stol. nesměly židovské rodiny bydlet přímo ve městě, ale jen na předměstí. R. 1595 už žilo v hrazeném městě 5 židovských rodin, kolem r... celý článek

 
Vamberk

Vamberk

(19. 05. 2010 08:16)

Fotogalerie hřbitova (8.5.2009 Marcela Horvátová) Město v Čechách, 130 km V od Prahy, 5 km JJV od okr. města Rychnova nad Kněžnou. V. byl založen jako město pravděpodobně ve 14. stol. Nejstarší dochovaná zmínka o židovském osídlení pochází z r. 1682. R. 1723 žila ve Vamberku jedna židovská rodina, v polovině 18. stol. 2 rodiny, v polovině 19. stol. 9 osob židovského vyznání, r. 1930 pouze 3 osoby... celý článek

 
Velhartice

Velhartice

(26. 09. 2016 21:10)

Fotogalerie hřbitova (24.9.2016 Tomáš Plesinger) Městečko 5 km JZ od Kolince. Synagoga z 1. pol. 19. stol. přestavěná na požární zbrojnici, hřbitov z r. 1858 s pomníkem obětí nacismu. 24.9.2016 Hřbitov velmi dobře udržovaný s nezvykle vysokou zdí kolem. Náhrobků je zde malý počet (cca 30)... celý článek

 
Velká Bukovina

Velká Bukovina

(30. 09. 2009 18:54)

Fotogalerie (9.5.2009 Marcela Horvátová) V něm. pramenech Gross-Bok, Gross-Bocken. Ves v Čechách, 115 km SVV od Prahy, 13 km Z od okr. města Náchoda. Doklady o počátcích židovského osídlení se nedochovaly. Podle jednoho názoru se ŽO ustavila na přelomu 17. a 18. stol., podle jiného ji založily až po r. 1793 rodiny vypuzené z Polska. Tereziánský katastr z poloviny 18. stol... celý článek

 
Velké Meziříčí

Velké Meziříčí

(29. 04. 2009 08:21)

Fotogalerie (5.8.2007) Město na Moravě, 135 km JV od Prahy, 24 km JJV od okr. města Žďáru nad Sázavou. Už ve 14. stol. bylo Velké Meziříčí městečkem, na město bylo povýšeno r. 1408. O počátku ž. osídlení neexistují doklady (archív ŽO shořel při požáru ghetta v 19. stol.). ŽO existovala zřejmě už v 1. pol. 16. stol. R. 1679 žilo ve Velkém Meziříčí nejméně 22 ž. rodin, r. 1790 to bylo 888 osob ž... celý článek

 
Velký Pěčín

Velký Pěčín

(29. 04. 2009 08:25)

Fotogalerie (12.6.2010) Hřbitov velmi dobře udržován, opravená zídka, shrabané listí.. Fotogalerie (7.5.2009) Fotogalerie (16.9.2007) První zmínka o vsi je z roku 1356, kdy je nazývána Penczein, později Piczin či německy Gross Pantschen... celý článek

 
Větrný Jeníkov

Větrný Jeníkov

(29. 04. 2009 08:34)

Fotogalerie (29.7.2007) Fotogalerie (18.10.2009) Hřbitov je situován poměrně odlehle od obce, podle všech historických zmínek i na základě naší katalogizace však lze soudit, že je od časů svého založení na svém původním místě – v téměř těsném sousedství s usedlostí – bývalým mlýnem... celý článek

 
Vlachovo Březí

Vlachovo Březí

(12. 09. 2017 19:27)

Fotogalerie hřbitova (© Foto: 10.9.2017 Tomáš Plesinger) Fotogalerie hřbitova (© Foto: 15.6.2009 Zdeněk Praizler) Město 13 km S od Prachatic, roubená synagoga z konce 18. stol. adaptovaná na obytný domek, hřbitov s náhrobky od 1. pol. 18. stol... celý článek

 
Volyně

Volyně

(15. 04. 2010 08:33)

Fotogalerie hřbitova(2.4.2010) V něm. pramenech Wolin. Město v Čechách, 110 km JJZ od Prahy, 10 km J od okr. města Strakonic. V. byla založena jako město r. 1299. Nejstarší dochovaná zmínka o židovi z Volyně pochází z konce 15. stol., souvislé židovské osídlení začalo až kolem r. 1521 (usazení jedné rodiny). R. 1570 a ještě r. 1654 žilo ve Volyni asi 8 židovských rodin, r. 1724 to bylo 17 rodin (92 osob), v 1. pol... celý článek

 
Vyškov

Vyškov

(04. 03. 2010 15:10)

Fotogalerie hřbitova(Vladimír Kotulán) Historický vývoj židovského osídlení Vyškova První písemná zmínka o Vyškovu se objevuje již r. 1141, biskupským městem se stal trvale r. 1248. Vyškov byl jedním ze čtyř moravských měst, pro něž získal r... celý článek

 
Zájezdec

Zájezdec

(23. 08. 2009 09:09)

Fotogalerie (22.8.2009) Hřbitov se nalézá po pravé straně silnice ze Zájezdce do vsi Řestoky, cca 100 m od kraje vozovky. Hřbitov v horším stavu, vstupní síň prozatím zachována (slouží jako hospodářská budova), obvodové zdivo rozebráno a zbořeno. Mnoho náhrobků povalených, některé necitelně hozené u kraje zdiva. Tomáš Plesinger Ves v Čechách, 10 km V od Chrudimi (7 km SZ od Hroubovic)... celý článek

 
Zlonice

Zlonice

(16. 05. 2017 16:36)

Fotogalerie hřbitova (© Foto: 14.5.2017 Tomáš Plesinger) Městečko 15 km S, modlitebna doložena v 18.-19. stol., hřbitov snad ze 17. stol. s náhrobky od 2. poloviny 18. stol., restaurovaný r. 1994... celý článek

 
Znojmo

Znojmo

(06. 07. 2009 18:33)

Fotogalerie (4.7.2009) Velký hřbitov s vysokou obvodovou zdí. Hřbitov má na délku 140 kroků (jsem poměrně dost vysoký). Uvnitř, na tuto plochu, velmi málo náhrobků, převážně mladší doby. V zadní části několik náhrobků starších. Zhruba uprostřed hřbitova bílá čtyřstěnná stéla se zazděnými náhrobky ze zrušeného starého hřbitova (viz foto)... celý článek

 

<<  <  7 / 7