Obce

Dolní Bolíkov

Dolní Bolíkov

(17. 04. 2009 21:32)

Fotogalerie (13.7.2008) Hřbitov se nachází 500 metrů jihozápadně za obcí, v polích na kraji lesa. Založen byl koncem 17. století, je na něm dochováno kolem 120 náhrobků na ploše 732 metrů čtverečních, nejstarší z roku 1701 patří Aronovi, synu Jakoba Austerlizte. Na východní straně stojí opravená jednoduchá průjezdná márnice. Na počátku 90. let 20... celý článek

 
Dřevíkov

Dřevíkov

(17. 04. 2009 21:17)

Fotogalerie (15.8.2009) Židovské osídlení se datuje snad od poloviny 18. stol. R. 1783 tu žilo 8 rodin, v letech 1793-1811 už nejméně 17-18 rodin, v letech 1837-49 dokonce 25-30 rodin (tj. téměř polovina obyvatel vsi). R. 1880 to bylo už jen 87 osob židovského vyznání (27 % obyvatel), r. 1900 pouze 11 osob (3 %). Poslední ž. rodina se odstěhovala po r. 1910. Náb. obec (pocházející z poloviny 18. stol.) byla snad r... celý článek

 
Dub

Dub

(12. 09. 2017 19:14)

Fotogalerie hřbitova (© Foto: 10.9.2017 Tomáš Plesinger) Obec 15 km severně od Prachatic, židovská ulice se synagogou neznámého stáří, přestavěnou na obytný dům, hřbitov z počátku 18. stol. Zdroj: Fiedler, Jiří - Židovské památky v Čechách a na Moravě (Sefer, Praha 1992) Plesinger: Krásný lesní hřbitov poměrně daleko od obce. Přístupová cesta má velké stoupání lesem... celý článek

 
Golčův Jeníkov

Golčův Jeníkov

(18. 04. 2009 01:16)

Fotogalerie Ghetto (27.9.2009) Fotogalerie Hřbitov (27.9.2009) Město v Čechách, 80 km JV od Prahy, 25 km SSZ od okr. města Havlíčkova Brodu. Už r. 1417 byl G. J. městečkem, na město byl povýšen r. 1913. Židovské rodiny žily v Golčově Jeníkově údajně už ve středověku, listinně je však osídlení doloženo teprve od poloviny 17. stol... celý článek

 
Habry

Habry

(26. 09. 2009 20:22)

Fotogalerie (26.9.2009) Městečko 7 km J od Golčova Jeníkova, poslední synagoga z r. 1825 adaptovaná na kino, hřbitov údajně ze 14. stol., doložený od 1. pol. 17. stol., s čitelnými náhrobky od 1. pol. 18. stol., rodiště zakladatele deníku Lidové noviny a čs. ministra Adolfa Stránského (1855-1931 Brno)... celý článek

 
Havlíčkův Brod

Havlíčkův Brod

(21. 04. 2009 20:43)

Fotogalerie (15.3.2008) Hřbitov se nachází 800 metrů západně od hlavního náměstí, po pravé straně Ledečské ulice vedoucí do Perknova. Byl založen v letech 1888 - 1890 a používán do roku 1942. Na hřbitově je umístěno asi 200 náhrobků, z toho 18 jednoduchých stél východoevropských válečných uprchlíků z let 1916 - 1917. Ve hřbitovním domku čp... celý článek

 
Heřmanův Městec

Heřmanův Městec

(23. 04. 2009 17:11)

V celém širém okolí není žádný hřbitov starší či stejně starý. Rovněž ústní tradice hovoří o náhrobním kamenu z doby před rokem 1430, dnes již zcela zničeném. Do poloviny 15. stol. židovské osídleni následkem válek, epidemií a snad i pogrom zaniká a obnovuji se opět koncem téhož století. Zdevastovaný hřbitov, kde nepřečkal témě žádný z náhrobků, začal být opět používán v navážkovém stavu. V r... celý článek

 
Hoješín

Hoješín

(28. 09. 2009 09:21)

Fotogalerie (27.9.2009) 15 km J od Heřmanova Městce, modlitebna doložena v 18.-19. stol., malý zbytek hřbitova z počátku 19. stol., zlikvidovaného r. 1980... celý článek

 
Holešov

Holešov

(24. 04. 2009 08:20)

Fotogalerie hřbitova (31.7.2008) Fotogalerie synagogy (31.7.2008) Židovský hřbitov, hebrejsky bejt olam = dům věčnosti je nezbytnou součástí každého židovského ghetta. Existenci takového hřbitova v Holešově lze předpokládat již ve druhé polovině 15.století. nejstarší dochovaný náhrobek však pochází až z roku 1647. Hřitov byl postupně rozšiřován... celý článek

 
Horažďovice

Horažďovice

(07. 08. 2012 09:49)

Fotogalerie hřbitova (22.6.2012 Mgr. Stanislav Marek) Město 8 km JJZ od vsi Slatina, poslední synagoga z 2. pol. 19. stol. zbořena r. 1980, zbytek ž. ulice, hřbitov z počátku 19. stol. s náhrobky od r. 1684, přenesenými ze staršího zrušeného hřb... celý článek

 
Hořepník

Hořepník

(07. 08. 2012 09:03)

Fotogalerie hřbitova (16.6.2012 Tomáš Plesinger) V něm. pramenech Horschepnik, Härtlings. Obec v Čechách, 80 km JV od Prahy, 12 km SZ od okr. města Pelhřimova. Koncem 13. stol. byl už H. městečkem, od 17. stol. byl nazýván městem. Ž. osídlení doloženo od 4. čtvrtiny 16. stol. R. 1723 žilo v H. 21 rodin, r. 1783-1811 průměrně 14-16 rodin, r. 1849 asi 25 rodin (asi 150 osob), r. 1880 to bylo 146 osob ž... celý článek

 
Horní Cerekev

Horní Cerekev

(04. 10. 2009 18:01)

Fotogalerie (4.10.2009) Krásný malý hřbitůvek na kraji lesa. Zeď opravena, obřadní síň také, nálety i tráva posekány, úchvatné prastaré ovocné stromy ponechány (díkybohu). Mnohé z malých hřbitovů by si také zasloužily takového správce. Tomáš Plesinger Též: Ober-Zerekwe, Lobeskirchen. Městečko 5 km Z od Batelova, synagoga z r. 1867 zbořena r. 1951-52... celý článek

 
Hroubovice

Hroubovice

(23. 08. 2009 08:33)

Fotogalerie (20.8.2009) Hezký, na počet náhrobků, nepoměrně velký hřbitov se zachovanou vstupní síní (i když v pokročilém havarijním stavu). Při mé návštěvě právě probíhala rekonstrukce obvodové zdi (snad se dostane i na síň). Hřbitov je na velmi pěkném místě, na svahu kopce nad vsí, na kraji borovicového lesa. Ke hřbitovu se jde původní, kameny zpevněnou, cestou... celý článek

 
Humpolec

Humpolec

(24. 04. 2009 20:57)

Fotogalerie (10.8.2008) Kdy se první židé v Humpolci usadili, není známo. Dle nejstarší listiny ze dne 15. května 1385 bydlelo zde v tomto roce již několik rodin. Hřbitov byl založen roku 1716 a po dvojím rozšíření v 19. století dosáhl velikosti 3.658 metrů čtverečních. Dochováno je přibližně 1.000 náhrobních kamenů od 18. století do roku 1942... celý článek

 

Hybrálec

(24. 04. 2009 21:04)

Eberhard, významný pražský měšťan a mincmistr, zakladatel Nového Města pražského u sv. Havla, obchodník a podnikatel, oblíbenec krále Václava I., stál nejen u zakládání měst, ale i vesnic, v jejichž blízkosti probíhala těžba drahých kovů. Tento muž stál pravděpodobně u založení zdejší vsi, která po něm dostala i jméno. Eberhardsdorf - ves lidí Eberhardových. Stalo se to někdy v polovině 13... celý článek

 

<<  <  3 / 7  >  >>