Obce

*Historie židovských obcí v Čechách a na Moravě

*Historie židovských obcí v Čechách a na Moravě

(18. 04. 2009 01:13)

Dějiny židovských náboženských obcí v Čechách a na Moravě začínají v období raného středověku. Přítomnost židovských kupců v Českých zemích lze předpokládat na základě Raffelstettenského celního a plavebního rádu z let 903-06 již koncem 9. stol. Podle jeho záznamů procházeli touto celní stanicí na středním Dunaji židovští obchodníci cestující mezi íránskou říší a sousedními zeměmi... celý článek

 
Beroun

Beroun

(12. 11. 2010 21:39)

Fotogalerie (1.7.2010 Rudolf Chott) Město 35 km SZ od Prahy, dům ŽNO s modlitebnou zřízenou po polovině 19. stol., využitý jako zákl. umělecká škola, hřbitov z r. 1886... celý článek

 

Boskovice

(14. 07. 2010 16:18)

Historie Jedním z nejvýznamnějších středisek židovského osídlení na Moravě- vedle Mikulova, Třebíče, Uherského Brodu, Holešova a Prostějova- byly od středověku až do nové doby též Boskovice. První Židé se zde usídlili poměrně záhy po založení městečka, přičemž podstatnou okolností se stala poloha Boskovic, jako stanice, při dálkových obchodních cestách. Nejstarší písemná zpráva o Židu a Boskovicích se vztahuje již k r... celý článek

 
Bučovice

Bučovice

(19. 11. 2012 10:41)

Fotogalerie hřbitova (18.11.2012 Tomáš Plesinger) Město 10 km JV od Rousínova, poslední synagoga z r. 1853 zbořena r. 1966, malý zbytek ž. čtvrtě, hřbitov neznámého stáří s náhrobky od 18. stol., v městském muzeu malá expozice věnovaná dějinám ŽO, v 18. stol. se zde konaly zemské rabínské synody, rodiště klavíristy a hud. skladatele Josepha Fischhofa (1804-1857 Vídeň)... celý článek

 
České Budějovice

České Budějovice

(29. 06. 2010 18:38)

Fotogalerie hřbitova (26.6. 2010 Tomáš Plesinger) V něm. pramenech Budweis. Okresní město v Čechách, 125 km J od Prahy. České Budějovice byly založeny jako město r. 1265. Městská památková rezervace. Židovské rodiny žily v Českých Budějovicích. od 14. stol., v 15. stol. zde existovala početná ŽO. V zimě r... celý článek

 
Český Krumlov

Český Krumlov

(29. 06. 2010 19:15)

Fotogalerie hřbitova (24.6. 2010 Tomáš Plesinger) Hřbitov je zasazen mezi dva hřbitovy křesťanské. V něm. pramenech Krumau, Böhmisch-Krumau. Okresní město v Čechách, 140 km J od Prahy. Už ve 13. stol. byl Č. K. městem. Městská památková rezervace. Od 14. stol. smělo žít na krumlovském panství 6 židovských rodin. Není známo, kolik z nich bydlelo přímo v Č. K., ale v r... celý článek

 
Hluboká nad Vltavou

Hluboká nad Vltavou

(29. 06. 2010 19:24)

Fotogalerie hřbitova (20.6. 2010 Tomáš Plesinger) Dříve Podhradí, v něm. pramenech Podhrad, Frauenberg. Město v Čechách, 115 km J od Prahy, 9 km S od okr. města Českých Budějovic. Už ve 14. stol. byla H. městečkem, na město byla povýšena r. 1907. První židovské rodiny se v Hluboké nad Vltavou usadily ve 2. čtvrtině 17. stol. R. 1724 zde žilo 8 rodin, v letech 1799-1811 nejméně 10 rodin, r. 1840 už 20 rodin, r... celý článek

 
Janovice nad Úhlavou

Janovice nad Úhlavou

(07. 09. 2010 09:40)

Fotogalerie (26.8.2010 Marcela Horvátová) Městečko 13 km JVV od Kdyně, židovská ulice, synagoga z r. 1723 přestavěná na hasičskou stanici (dochována barokní klenba se štukovou výzdobou aj.), hřbitov snad z počátku 18. stol., narodil se zde hudební kritik a historik Ernst Rychnowski (1879-1934 Praha)... celý článek

 
Jindřichův Hradec

Jindřichův Hradec

(29. 06. 2010 19:32)

Fotogalerie hřbitova (19.6. 2010 Tomáš Plesinger) V něm. pramenech Neuhaus. Okresní město v Čechách, 110 km JJV od Prahy. Na město byl Jindřichův Hradec povýšen před r. 1255. Městská památková rezervace. Povolení usadit v Jindřichově Hradci 8 židovských rodin pochází z r. 1294, není však známo, jestli bylo realizováno. Dokladem o židovském osídlení je až zpráva o pogromu r. 1337 nebo 1338. Ve 2. polovině 14... celý článek

 
Kladno

Kladno

(26. 12. 2010 20:51)

Fotogalerie Synagogy (26.12.2010 Zdeněk Praizler) Okresní město v Čechách, 23 km SZZ od Prahy. R. 1561 bylo Kladno povýšeno na městečko a r. 1870 na město. První židovská rodina se směla v Kladně usadit až na počátku 19. stol. a ještě r. 1849 zde žily jen 3 židovské rodiny. Po r... celý článek

 
Koryčany

Koryčany

(19. 11. 2012 11:24)

Fotogalerie hřbitova (18.11.2012 Tomáš Plesinger) Zmínka o židovské obci v Koryčanech pochází z roku 1644, kdy zde bylo usazeno 11 židovských rodin. Koryčanští židé bývali především drobní řemeslníci, živnostníci a podomní obchodníci. Židovská čtvrť v Koryčanech se postírala z náměstí severním směrem s názvem Židovská (dnes Masarykova). Nejvýznamnější budovou byla synagoga... celý článek

 
Kovanice

Kovanice

(15. 10. 2012 11:08)

Fotogalerie hřbitova (13.10.2012 Petr Kopl) 4 km SZ od Poděbrad, hřbitov z r. 1830, pohřbena je zde babička spisovatele Franze Kafky, stará synagoga snad z r. 1786 změněna v 19. stol. na dílnu, nová synagoga z r. 1861 zbořena kolem r. 1900... celý článek

 
Loučim

Loučim

(07. 09. 2010 09:35)

Fotogalerie (7.9.2010 Marcela Horvátová) též: Lautschim, 5 km JVV od Kdyně, hřbitov pravděpodobně z r. 1842, modlitebna existovala v 19. stol... celý článek

 
Nová Včelnice

Nová Včelnice

(28. 06. 2010 16:53)

Fotogalerie hřbitova (19.6. 2010 Tomáš Plesinger) Městečko 12 km SSV, synagoga z počátku 19. stol. přestavěná na obytný dům, hřbitov z roku 1800 s čitelnými náhrobky od r. 1830... celý článek

 
Nýrsko

Nýrsko

(25. 09. 2009 19:54)

Fotogalerie (5.8.2009 Marcela Horvátová) Fotogalerie (7.9.2010 Marcela Horvátová) Město 12 km JV od Kdyně, poslední synagoga z konce 18. stol. zbořena kolem r. 1958, malý zbytek ghetta, hřbitov údajně z 15. stol. s náhrobky od počátku 18. stol... celý článek

 

 1 / 7  >  >>