Jmenný slovník A B

BURCKHARDT, TÍTUS (1908-1984)

(13. 10. 2010 20:50)

Historik umění a významný znalec západního i východního esoleris-mu. Autor vynikajících spisů o arabské astrologii, sufis-mu a alchymii (Alchemy science of the cosmos, science of the soul, 1974). Zdroj: Nakonečný M... celý článek

 

BULWER-LYTTON, EDWARD LORD (1803-1873)

(13. 10. 2010 20:50)

Známý anglický spisovatel (romány Zanoni, Dům černého mága, Poslední dnové Pompejí a další), svobodný zednář a rosekrucián. R. 1861 se stal velmistrem řádu Socieías Rosicmciana in Anglia, r. 1964 se v Londýně setkal s Eliphasem Lévim (v.). Esotericky cenný je zejména jeho román Zanoni. Zdroj: Nakonečný M... celý článek

 

BRUNO, GIORDANO (1548-1600)

(13. 10. 2010 20:48)

Jeden z největších filosofů v období renesance, italský dominikán, později pro kacířství z řadu vyobcovaný, činný na mnoha evropských univerzitách, posléze osm let vězněný inkvizicí a upálený jako „kníže kacířů"... celý článek

 

BOULAN, JOSEPH ANTOINE (1824-1893)

(13. 10. 2010 20:47)

Proslulý „abbé Boulan", výrazná postava dějin černé magie, původně katolický kněz a teolog, posléze z církve exko-munikovaný. Spolu s bývalou jeptiškou a svou milenkou Adélou Chevalierovou sloužil černé mše (při jedné z nich údajně obětovali vlastní novorozeně). V Lyonu jako nástupce jiného černokněžníka, Vintrase (v.), založil spolek praktikující v rámci „mystického osvobozování duší" zvrhlé sexuální interakce... celý článek

 

BOUCHER, JULES (součas.)

(13. 10. 2010 20:47)

Francouzský praktikující magik, který pod zkratkou J. B. publikoval stručnou, avšak vynikající učebnici magie (Manuel de magie pra-tique, 1941). Některé z uvedených poznatků prý získal evokacemi Eliphase Léviho (v.), S. de Guaity (v.) a Pa-puse (v.) Zdroj: Nakonečný M... celý článek

 

BÖHME, JAKOB (1575-1624)

(13. 10. 2010 20:45)

Jeden z největších německých mystiků-panteistů, „zhořelecký švec", „Phi-losophus teutonicus", autor řady pozoruhodných spisů, které měly vliv na pozdější generace hermetiků (Aurora oder die Morgenröthe im Aufgang, 1634, a další). Pro hermetismus je nejvýznamnější jeho dílo o signaturách (Boehme J.: De la signatuře des choses, 1908). (Matoušek J.: Jakub Boehme, Praha 1924.) Zdroj: Nakonečný M... celý článek

 

BOGUET, HENRI (1550-1619)

(13. 10. 2010 20:45)

Významný středověký francouzský démonolog, autor spisu Discours des sorciers (1610), který konkuroval proslulému Kladivu na čarodějnice a který v závěrečných sedmdesáti článcích předpisuje postup proti čarodějnicím. Zdroj: Nakonečný M... celý článek

 

BEKKER, BALTHASAR (1634-1698)

(13. 10. 2010 20:44)

Holandský duchovní, autor významného díla Očarovaný svět - vyšlo nejprve holandsky a potom německy (Die verzauberte Welt, 1693) -, které je pozoruhodným přehledem fenomenologie čarodějnictví a černé magie. Zdroj: Nakonečný M... celý článek

 

BODIN, JEAN (1530-1596)

(13. 10. 2010 20:44)

Významný francouzský právník, který však také neblaze proslul jako démono-log a nesmiřitelný pronásledovatel čarodějnic. Autor obsahově bohatého inkvizičního kompendia De la démo-nomanie des sorciers (1580, latin. 1581, něm. 1581). Zdroj: Nakonečný M... celý článek

 

BASILIDES (žil ve 2. stol.)

(13. 10. 2010 20:40)

Syřan žijící v Alexandrii, zakladatel gnostické sekty a jeden z nejznámějších představitelů pokřesťanského gnosticismu. Zdroj: Nakonečný M... celý článek

 

BARDON, FRANTIŠEK (1909-1958)

(13. 10. 2010 20:39)

Okultista a léčitel ze slezské Opavy, který svou esoterickou trilogií, vyšlou nejprve německy (napsanou však v Praze) a později také anglicky, získal světovou proslulost. Žák německého okultisty W. Quintschera (Rah-Omir). Autor autobiografického románu pochybné kvality Frabato (zkr. jeho křestního jména Franz a příjmení). (Čes.: Praxe magické evokace, 2 sv., 1993; Brána k opravdovému zasvěcení, 1992; Klíč k opravdové kabale, 1993; Frabato, magický román, 1992... celý článek

 

BARRETT, FRANCIS (žil pravděpodobně na přelomu 18. a 19. stol.)

(13. 10. 2010 20:37)

Záhadný londýnský učitel magie, o jehož životě není nic známo, autor proslulé učebnice magie sestavené z klasických pramenů (The Mágus or Celestial Intelligencer, being a complete systém of occult philosophy, 1800; řada dalších novějších vydání). Zdroj: Nakonečný M... celý článek

 

BAAL ŠEM TÓV (zkr. Bešt, Israel ben Eliezer; 1699 až 1760)

(13. 10. 2010 20:33)

Dosud žádné mystické hnutí si nepodmanilo lidovou představivost tak jako chasidismus. V době svého největšího rozkvětu mělo toto hnutí miliony stoupenců. O chasidismu bylo napsáno mnohé, jeho meditační aspekty však bývají opomíjeny, mezi jiným proto, že nejsou zjevné při prvním pohledu, bez důkladné znalosti nauky ranějších kabalistických škol... celý článek

 

BAADER, FRANZ XAV. VON (1765-1841)

(13. 10. 2010 20:32)

Významný představitel německé romantické filosofie a esoterik, který měl blízko k dílům M. de Pasquallyho (v.) a L. C. de Saint-Martina (v.). Původně přírodovědec byl ve své filosofii ovlivněn také mystikou J. Böhmeho a kabalou. Je autorem množství filosofických spisů blízkých esoterním naukám (Sämtliche Werke 1851-1860, 16 sv.). (Ciaassen J.: Franz von Baader Leben und theo-sophische Werke..., 2 sv., Stuttgart, 1887.) Zdroj: Nakonečný M... celý článek

 

AVICENNA (Abdallah ibn Siná; 980-1037)

(13. 10. 2010 20:29)

Arabský lékař a filosof perského původu, pokoušející se o integraci aristotelismu a neoplatonismu, široce orientovaný esoterik. Autor rozsáhlého díla Kniha o uzdravení duše (něm. 1907-1909). Sporné je jeho autorství spisu De ani-ma in alchimiae. Alchymistické pasáže o transmutaci kovů, elixírech atd. obsahuje však výše zmíněná Kniha o uzdravení duše. (Čes.: Kniha definic, 1954.) Zdroj: Nakonečný M... celý článek

 

 1 / 4  >  >>