BLAVATSKÁ, HELENA PETROVNA (Blawatsky; 1831-1891) II.

BLAVATSKÁ, HELENA PETROVNA (Blawatsky; 1831-1891) II.

(09. 06. 2010 16:52)

Blavatská a Olcott Není účelem této teze se dopodrobna zabývat životopisem Blavatské, i když by to jistě bylo nanejvýše zajímavé. Nebudeme se zabývat četnými skandály ani pověstmi které se kolem její osoby docela zákonitě vyrojily, jakmile se jméno Blavatské dostalo do popředí zájmu. Vykreslili jsme si portrét mladé, inteligentní a dosti divoké dívky, nastínili jsme dobrodružnou povahu kterou disponovala jako mladá žena... celý článek

 
BLAVATSKÁ, HELENA PETROVNA (Blawatsky; 1831-1891) I.

BLAVATSKÁ, HELENA PETROVNA (Blawatsky; 1831-1891) I.

(09. 06. 2010 16:50)

Proslulá spoluzakiadatelka teosofického hnutí a „matka teosofie", světoběžkyně ruského původu (za svobodna údajně hraběnka Hahn-Rottensterno-vá), autorka řady spisů (The key to theosophy; Isis un-veiled; The occult doctrine a další; čes. Základy tajných nauk, b. 1.; Hlas ticha, b. 1.) psaných údajně ve spojení s vysokými zasvěcenci (mahátmy). (Ransome J.: Madame Blawatsky as occultist, 1931.) Zdroj: Nakonečný M... celý článek

 
BLAKE, WILLIAM (1757-1827)

BLAKE, WILLIAM (1757-1827)

(09. 06. 2010 16:44)

William Blake (28. listopadu 1757 Londýn – 12. srpna 1827 Londýn) byl anglický malíř a básník. Životopis William Blake se narodil do rodiny londýnského obchodníka. Od 10 let navštěvoval kreslířskou školu. Už jako dítě sbíral reprodukce děl Raffaela, Michelangela a Dürera a během učení se seznámil se středověkým uměním. Malíř 1772–1779 se učil u rytce J... celý článek

 
BACON, ROGER (1214-1294)

BACON, ROGER (1214-1294)

(09. 06. 2010 16:08)

Františkánský mnich anglického původu žijící v Paříži, kde se zabýval také alchymií. Uvězněn pro obvinění, že se zabýval magií, kterou definoval jako „praktickou metaíysiku". Autor řady přírodovědeckých a filosofických spisů a traktátů Speculum alchimiae. (B. R.: Mirror of alchemy, 1597, a zejm.: Lettre sur les prodiges de la nature et de 1'art, 1893.) Zdroj: Nakonečný M... celý článek

 
APPOLLONIUS Z TYANY

APPOLLONIUS Z TYANY

(09. 06. 2010 16:04)

(žil na přelomu předkřes-ťanského a křesťanského letopočtu) Legendární zasvěcenec s pověstí velkého mága a thaumaturga, narozený údajně čtyři roky před Ježíšem Kristem; zemřel jako stoletý, ale reinkarnoval se jako alchymista Artephius ve 12. stol. Jeho životopis napsal Philostrates ve 2. stol. n. 1. Je mu připisována řada děl. mimo jiné Nuctameron, pojednání o Pythagorově učení a další. Zdroj: Nakonečný M... celý článek

 

<<  <  20 / 20