ENCHIRIDION PAPEŽE LVA

(20. 10. 2010 08:31)

Obecně vzato je enchiridion příručka obsahující základní poučky o něčem. Enchiridion papeže Lva je název magického grimoáru (v.), vydaného poprvé v Římě r. 1523, který obsahuje sbírku magických modliteb. Byl vydáván za dar císaře Karla Velikého papeži Lvu (odtud název). Obsahuje též „sedm tajuplných modliteb", které jsou odvozeny z katolického manuálu Rituále Romanorum... celý článek

 

ELIXÍR

(20. 10. 2010 08:31)

Alchymistický termín pro kámen mudrců (v.) připravený v tekuté podobě jako všelék (tzv. panacea) a prostředek k omlazování a prodlužování života. U Indů tzv. soma (v.). Ve starověku a středověku byl často zaměňován s afrodisiaky (prostředky stimulující libido a pohotovost k sexuálnímu aktu), protože sexuální potence byla brána jako ukazatel vitality... celý článek

 

CORPUS HERMETICUM

(20. 10. 2010 08:30)

Soubor hermetických spisů, jichž původ spatřují hermetikové ve starém Egyptě a připisují je legendárnímu Hermu Trismegistovi (Třikrát mocnému Hermovi, což je řecké pojmenování egyptského zasvěcence Thovta). Jiní badatelé se domnívají, že tyto spisy které jsou různě uspořádává"' ny jsou sbírkou řeckých textů z II. a III. stol. po Kr. a že jsou produktem řeckoorientálního synkretismu z doby římského císařství... celý článek

 

CADUCEUS (Též Merkurova nebo Hermova hůl.)

(20. 10. 2010 08:27)

Symbol, který tvoří dva hadi obtáčející hůl směrem vzhůru. Objevuje se již ve starém Egyptě a vyjadřuje základní povahu astrálního světla (v.), jeho polarizaci ob a od (v.). E... celý článek

 

AZÓTH

(20. 10. 2010 08:24)

Alchymistický termín převzatý z arabštiny, jímž byl označován oživující princip, ztotožněný někdy s Merkurem (rtutí). Podle jiných autorů je to uměle vytvořené slovo z prvního a posledního písmene abecedy (AZ). Eliphas Lévi jej nazývá „tajemným agens velikého díla" a chápe jej jako „zmagnetizovanou elektřinu". Ztotožňuje jej s hebrejským termínem „od" (v.) a s astrálním světlem (v... celý článek

 

ANIMA MUNDI

(20. 10. 2010 08:21)

Latinsky duše světa, pojem vyjadřující u Paracelsa a G. Bruna jejich panpsychismus, tj. názor, že vše existující je oduševnělé, každá entita jsoucna má svou „duši", a tedy i svět jako celek má duši. Nejdůslednějšími panpsychisty byli alchymisté, kteří věřili v duši kovů, minerálů a rostlin. V hermetisrau souvisí pojem „anima mundi" s astrálním světlem (v.)... celý článek

 

ANDROGYN

(20. 10. 2010 08:20)

Oboupohlavní jedinec, vystupující často jako symbol v alchymii v obrazu bytosti, která je z poloviny muž a z poloviny žena. Naproti tomu hermafrodit je jediná bytost s mužskými a ženskými genitáliemi. Platon ve svém Symposiu uvádí, že to byl původní stav člověka a že teprve později došlo k rozdělení na muže a ženu. V lásce pak spatřuje věčnou touhu po opětném spojení. V alchymii je androgyn reprezentován často též tzv. Hermovou holí (v. Caduceus)... celý článek

 

ALKAHEST

(20. 10. 2010 08:19)

Alchymistický termín pro roztok, jehož se užívalo jako univerzálního rozpouštědla, čímž Paracelsus a van Helmont rozuměli substanci, která rozkládá látky a odděluje v nich jejich pralátku (v. materia prima). Jiný název pro totéž byl azoth. Alkahest či azoth oddělením prvotní hmoty „činí těla červenými, tj. vzbuzuje v nich spočívající oheň, oduševňuje je a koaguluje"... celý článek

 

ALEGORIE

(20. 10. 2010 08:12)

Slovo pochází z řečtiny a znamená jinotaj nebo vyjádření něčeho, např. abstraktní ideje, obrazem. Příkladem je alegorie spravedlnosti, vyjádřená postavou ženy držící v jedné ruce váhy, v druhé meč a mající zavázané oči. Alegorie však mohou být vyjadřovány též slovy, která podávají plastický obraz něčeho (např. Ezopovy a La Fontainovy bajky)... celý článek

 

ABRAMELINOVA KNIHA O MAGII

(20. 10. 2010 08:10)

Dílo o „posvátné magii", připisované židovskému kabalistovi Abra-hamovi z Wormsu, původně rukopis na pergamenu z r. 1387, uchovávaný v pařížské knihovně Arsenalu. Odtud je do angličtiny přeložil a vydal S. L. MacGregor Mathers r. 1898. Později vyšlo také německy (1957) a francouzsky s komentářem R. Ambelaina (1975). Dnes je toto dílo pokládáno za nejúčinnější veřejně přístupný magický rituál a návod k velmi nebezpečné praxi... celý článek

 
Dějiny astrologie od starověku po osvícení

Dějiny astrologie od starověku po osvícení

(15. 10. 2010 21:03)

Starověká nábožensko-filozofická astrologie byla pěstována především za zdmi svatyň nejstarších civilizací. Kněží ukrývali své znalosti považované za posvátné před znesvěcením a udržovali je na vysokém stupni abstrakce. Současně je prakticky využívali při velkých architektonických záměrech, při náboženských rituálech a především v procesu tvorby mýtů pro společnost... celý článek

 

National geographic II.

(15. 10. 2010 21:00)

.. celý článek

 

National geographic I.

(15. 10. 2010 20:59)

.. celý článek

 

American indian tribe II.

(15. 10. 2010 20:58)

Po kliknutí se obrázek zvětší... celý článek

 

American indian tribe I.

(15. 10. 2010 20:56)

Po kliknutí se obrázek zvětší... celý článek

 

<<  <  2 / 20  >  >>