Texty

Pirkej Avot

Pirkej Avot

17. 02. 2010 16:36

Studijní text k videu naleznete ZDE

Traktát (Masechet) Avot se liší od všech ostatních částí Mišny tím, že se vůbec nezabývá náboženským právem (halachou), ale zato se plně věnuje otázkám morálky (MUSAR), slušnosti (DERECH EREC) a dobrými vlastnostmi (MIDOT TOVOT), při čemž cituje nejvýznamnější z tanaim (rabínů Mišny).Tyto rabíny považuje židovská tradice za jakési otce (AVOT) světa, jak dokládá i jméno celého traktátu.
Podle jiného názoru souvisí název traktátu s faktem, že moudra v něm obsažená lze považovat za prazáklad a pramen (AVOT) vší další moudrosti a náboženských příkazů (MICVOT), které vedou člověka na jeho cestě životem. Podobně vyznívají i slova v traktátu Bava Kama (30a): „Kdo chce být zbožným, ať v praxi naplní slova traktátu Avot.“

Raši na závěr svého komentáře k traktátu Avot píše: „Tento traktát se v obecné řeči nazývá PIRKEJ AVOT, protože jsou v něm uspořádány výroky nejstarších otců, kteří přijímali tradici Tóry jeden od druhého, jako například Jehošua od Mošeho. Tyto výroky nám mají ozřejmit, jaké skutky jsou správné, a učenci se s jejich pomocí snažili vést své současníky po přímé cestě, tak jako je dodnes morální povinností každého učence (CHACHAM) nabádat a varovat ostatní tak, jako otec varuje své syny.“

Rambam se ve svém úvodu ke komentáři Mišny zamýšlí nad začleněním traktátu Avot na závěr seder Nezikin, který se zabývá všemi aspekty občanského a trestního práva a uvádí: „Za prvé bylo potřeba zdůraznit, že závěry (HASKAMOT), ke kterým dospěli rabíni a tradice (KABALA), kterou si předávají z generace na generaci, jsou pravdivé a správné. Připomenout, že soudci-rabíni v dnešní době mají mít stejné postavení, jako měli „otcové“ ve své době, protože, jak uvádí Talmud (Roš Hašana 2:9): „Pokud zpochybníme rozhodnutí soudu (BEJT DINU) rabana Gamliela, můžeme pak postupně zpochybnit všechna rozhodnutí všech soudů až k Mošemu.“ A na jiném místě téhož traktátu (25b) se dočítáme, že „Šimšon či Jiftach ve své generaci byli stejně významní jako Šmuel ve své.“ Nelze tedy zpochybňovat autoritu dnešních soudců a rabínů. A za druhé je na soudcích více než na jiných, aby si vzali k srdci poučení, která jsou zaznamenána ve výrocích moudrých traktátu Avot. Dobrý soudce (ŠOFET) musí být jako dobrý lékař. Dobrý lékař neléčí léky, může-li nemocnému pomoct změna dietních návyků. A vidí-li, že jen změna stravy nepomůže, volí dobrý lékař takové léky, které jsou ve své podstatě přirozené, a jen zdá-li se mu, že je nemoc příliš silná, volí silné léky. Stejně tak má dobrý soudce usilovat o smír (PŠARA). A není-li smír možný, soudí mírně, promlouvá k stranám sporu laskavými slovy. A vidí-li, že je viník neústupný a domáhá se svého lstí a násilím, musí být soudce rozhodný a tvrdý, aby na místě vykořenil zlo. Proto byl traktát Avot zařazen na závěr sederu Nezikin.“

Traktát Avot je rozčleněn na pět kapitol (PRAKIM, jednotné číslo PEREK). Šestá kapitola, tvořená Barajtot oslavujícími Tóru a její učence, přibyla později, když zakořenil zvyk studovat PIRKEJ AVOT (Kapitoly otců) o šesti šabatech mezi Pesachem a svátkem Darování Tóry (ŠAVUOT).
(vybráno z komentáře Pinchase Kehatiho)

V období mezi pesachem a šavuot je zvykem číst každý šabat jeden perek (kapitolu) z traktátu Avot. Tento zvyk má odrážet pravidlo, že derech erec kadma letora, neboli, že etika každodenního života je podmínkou plnění Tory.
Maharal napsal k Pirkej Avot komentář s názvem Derech Chajim.

Zdroj: doopravdy.cz


Autor: Achab Haidler, zdroj: Lamedwaw
 

zpět