Modlitby

Kadiš

Kadiš

17. 02. 2010 16:13

Kadiš (aramejsky: קדיש, „svatý“) je židovský chvalozpěv, sloužící jako předěl v liturgii. Kadiš je psán hebrejsko-aramejsky a říkal se pravděpodobně již v Izraeli v dobách druhého Chrámu. Kadiš je často a chybně označován za „modlitbu za mrtvé“. Ve skutečnosti nemá nic společného s modlitbou a už vůbec ne s mrtvými. Modlitba za zesnulé se nazývá Jizkor. Kadiš rovněž není možné recitovat pokud není přítomen minjan.

Autor: Achab Haidler, zdroj: Lamedwaw
 

zpět