Studium Bible

Žalmy

11. 02. 2010 16:36

Kniha žalmů, hebrejsky תהילים tehilim, řecky ψαλμωι, psalmoi je jednou z knih Starého zákona. Židé ji řadí mezi כתובים ktuvim (spisy), křesťané mezi mudroslovnou (sapienciální) literaturu. Někdy se kniha žalmů označuje také jako žaltář. Kniha žalmů - jak napovídá sám název - je sbírkou různých žalmů - hebrejských náboženských písní a chvalozpěvů.
Řecký termín ψαλμ psalm je překladem hebrejského mizmor („píseň“). Do češtiny se slovo žalm dostalo přes latinu (psalmus).

Žalmy 1. až 7.


Žalmy 8. až 13.


Žalmy 14. až 18.


Žalmy 19. až 24.


Žalmy 25. až 30.


Žalmy 31. až 36.


Žalmy 37. až 41.


Žalmy 42. až 48.


Žalmy 49. až 55


Žalmy 56. až 63.
Autor: Achab Haidler, zdroj: Lamedwaw
 

zpět