Studium Bible

Kniha Jozue

10. 02. 2010 13:58

Kniha Jozue, hebrejsky יהושע Jehošu'a, je šestá kniha v biblickém kánonu Starého zákona. Je v ní popsáno dobývání „Zaslíbené země“ a následné rozdělování země na podíly, tedy doba okolo 14.-12. stol. př. n. l. Autorství knihy je tradicí přisuzováno izraelskému vojevůdci Jozuemu, nástupci Mojžíše.

Jozue 1


Jozue 2


Jozue 3


Jozue 4
Originální text k poslechu i ke stažení ZDE

Autor: Achab Haidler, zdroj: Lamedwaw
 

zpět