Studium Bible

Jan Heller

10. 02. 2010 12:50

Prof. ThDr. Jan Heller (22. dubna 1925, Plzeň – 15. ledna 2008, Praha) byl významný český religionista, biblista, protestantský teolog, a překladatel z hebrejštiny a foiničtiny.

Uvádím zde rozhlasové rozhovory nad biblí, které určitě stojí za to si poslechnout. Pan Heller má hluboký vhled do Knihy, odkrývá nepoznané a objasňuje nesrozumitelné části.

Tomáš Plesinger

2. Mojžíšova 4. kapitola


Dům Hospodinův a Davidův


Duše


Eliáš a vdova se Sarepty


Jak nesčetná jsou tvá díla, Hospodine


Jak vznikla Bible


Jobovo utrpení


Jonáš a Ninive


Kde se tady vzala Bible


Kupujte bez peněz


Návrat věrných na Sion


O moudrosti


Obtížná místa knih Mojžíšových


Ochrana životního prostředí


Potřebuje člověk pastýře


Potvrzení smlouvy s Davidem


Povolání proroka Izajáše


Prorok Zachariáš 1


Prorok Zachariáš 2


Prostituce


Stane se nádherným cedrem


V úkrytu nejvyššího


význam zástupné oběti


Vznik zákoníku


Žitotopis 1


Životopis 2

Životopis

Jan Heller studoval na univerzitách v Praze 1945-1948) a Basileji.[1] V letech 1948–1951 byl vikářem Českobratrské církve evangelické v Hořovicích. V letech 1950–1992 působil na evangelické fakultě Karlovy univerzity, poté již jako emeritní profesor i na Katolické teologické fakultě UK. Zpočátku byl lektorem hebrejštiny, poté docentem religionistiky (1970) a profesorem Starého zákona (1977). V letech 1966–1968 hostoval na Humboldtově univerzitě a Kirchliche Hochschule v Berlíně. Byl členem překladatelské skupiny, jejíž prací vznikl Český ekumenický překlad Bible. Vytvořil tzv. responzívní teorii vzniku náboženství. Zabýval se také problematikou tzv. „etického zlomu“. Roku 1990 se stal prvním předsedou České společnosti pro studium náboženství (ČSSN).

Responzivní hypotéza

Hellerova responzivní hypotéza (z lat. respondere - odpovídat) o vzniku náboženství se zakládá na myšlence, že nejvlastnější otázky, které si člověk klade, jsou otázky po smyslu bytí (otázky jako Co je život? Co bude po smrti? Kdo jsem?). Odpověď však stále nemůže nalézt, proto si začíná vytvářet náboženství, které mu tuto odpověď poskytne; lépe řečeno člověk si tuto odpověď sám vytvoří prostřednictvím náboženství. Heller tuto teorii předložil ve své knize Nástin religionistiky: uvedení do vědy o náboženstvích, kterou napsal společně s Milanem Mrázkem. Kniha poprvé vyšla v roce 1988, ve druhém vydání roku 2004.

Bibliografie

Bůh sestupující: Pokus o christologii Starého zákona, Kalich, 1994
Pozdní sklizeň, Advent-Orion, 2000
Člověk – pastýř stvoření, Pastorační středisko při Arcibiskupství pražském, 2002
Výkladový slovník biblických jmen, Vyšehrad, 2003
Jak orat s čertem, Kalich, 2005 – sbírka kázání uspořádaná Mikulášem Vymětalem
Stezka ve skalách. Postila, Kalich, 2006 – sbírka kázání
Obtížné oddíly knih Mojžíšových, Karmelitánské nakladatelství, 2006, 2. vydání 2007 – spolu s Martinem Prudkým
Znamení odkazující k nebi, Vyšehrad, 2007 – rozhovory
 

zpět