Studium Bible

Žalmy

(11. 02. 2010 16:36)

Kniha žalmů, hebrejsky תהילים tehilim, řecky ψαλμωι, psalmoi je jednou z knih Starého zákona. Židé ji řadí mezi כתובים ktuvim (spisy), křesťané mezi mudroslovnou (sapienciální) literaturu. Někdy se kniha žalmů označuje také jako žaltář. Kniha žalmů - jak napovídá sám název - je sbírkou různých žalmů - hebrejských náboženských písní a chvalozpěvů. Řecký termín ψαλμ psalm je překladem hebrejského mizmor („píseň“)... celý článek

 

Kniha Izajáš

(10. 02. 2010 14:12)

Kniha Izajáš (ספר ישעיהו Sefer Ješa'jahu) je kniha Starého zákona, sepsaná ve složité poetické hebrejštině, která obsahuje proroctví připisované proroku Izajáši. Izaiáš 1-5 .. celý článek

 

2. kniha Samuelova

(10. 02. 2010 14:10)

2. kniha Samuelova, hebrejsky שמואל ב Šmu'el bet, je jednou z knih Starého zákona. Řecká Septuaginta ji nazývá Βασιλειῶν Βʹʹ (basileión 2 - „2. kniha království“); 1. kniha království odpovídá 1. knize Samuelově, zatímco 3. a 4. odpovídají 1. a 2. knize královské. Zatímco křesťané tuto knihu řadí mezi knihy historické, Židé ji počítají mezi knihy prorocké, neboť za jejího autora je tradičně považován prorok Samuel... celý článek

 

1. kniha Samuelova

(10. 02. 2010 14:06)

1. kniha Samuelova, hebrejsky שמואל א Šmu'el alef, je jednou z knih Starého zákona. Řecká Septuaginta ji nazývá Βασιλειῶν Αʹ (basileión 1 - „1. kniha království“); 2. kniha království odpovídá 2. knize Samuelově, zatímco 3. a 4. odpovídají 1. a 2. knize královské. Zatímco křesťané tuto knihu řadí mezi knihy historické, Židé ji počítají mezi knihy prorocké, neboť za jejího autora je tradičně považován prorok Samuel... celý článek

 

Kniha Jozue

(10. 02. 2010 13:58)

Kniha Jozue, hebrejsky יהושע Jehošu'a, je šestá kniha v biblickém kánonu Starého zákona. Je v ní popsáno dobývání „Zaslíbené země“ a následné rozdělování země na podíly, tedy doba okolo 14.-12. stol. př. n. l. Autorství knihy je tradicí přisuzováno izraelskému vojevůdci Jozuemu, nástupci Mojžíše. Jozue 1 .. celý článek

 

Jan Heller

(10. 02. 2010 12:50)

Prof. ThDr. Jan Heller (22. dubna 1925, Plzeň – 15. ledna 2008, Praha) byl významný český religionista, biblista, protestantský teolog, a překladatel z hebrejštiny a foiničtiny. Uvádím zde rozhlasové rozhovory nad biblí, které určitě stojí za to si poslechnout. Pan Heller má hluboký vhled do Knihy, odkrývá nepoznané a objasňuje nesrozumitelné části. Tomáš Plesinger 2. Mojžíšova 4... celý článek