Hasafah Haivrit - výuka hebrejštiny

Hasafah Haivrit lekce 21-30

Hasafah Haivrit lekce 21-30

10. 02. 2010 12:46

Lekce 21


Lekce 22- 23


Lekce 24


Lekce 24a


Lekce 25


Lekce 26


Lekce 27


Lekce 28


Lekce 29


Lekce 30Autor: Achab Haidler, zdroj: Lamedwaw
 

zpět